Šumsko gazdinstvo „Sombor“ – Sombor, gazduje lovištima („Subotičke šume“- Subotica; „Kozara“ -Bački Monoštor; „Apatinski rit“ – Apatin) ukupne površine 23.980,42 ha, od čega na ograđeni deo lovišta otpada 18.386,39 ha (77,00%).

Šumsko gazdinstvo „Novi Sad“ – Novi Sad gazduje lovištima („Podunavsko lovište Plavna“ – Plavna, opština Bač i „Koviljski rit“ – Kovilj,opština Novi Sad) ukupne površine 7.963,18 ha od čega se pod ogradom nalazi 630 ha (7,91%).

Šumsko gazdinstvo „Sremska Mitrovica“ – Sremska Mitrovica gazduje lovištima: „Bosutske šume“ – Morović, opština Šid; „Kućine“ – Višnjićevo, opština Šid; „Posavsko lovište Karakuša“ – Klenak, opština Ruma; „Posavsko lovište Kupinik“ Kupinovo, opština Pećinci i „Vranjak“ – Višnjićevo, opština Šid. Ukupna površina lovišta sa kojima gazduje ovo gazdinstvo je 34.308,92 ha, od čega je pod ogradom 5.328,71 ha (15,53%).

Šumsko gazdinstvo „Banat“ – Pančevo gazduje lovištima („Donje podunavlje“ –Pančevo; „Vršačke planine“– Vršac; „Deliblatska peščara“– Pančevo i „Smederevska ada“ -Kovin). Ovo gazdinstvo je dobilo na gazdovanje lovišta ukupne površine 40.282,28 ha, od čega je pod ogradom 2.410 ha (5,98%).

„Vojvodinašume – Lovoturs“ Novi Sad-Petrovaradin gazduje lovištima („Ristovača“; „Kamarište“ – Odžaci kod Bača i „Kaćka šuma“. Ukupna površina lovišta iznosi 3.298,54 ha od čega se pod ogradom nalazi 753 ha (22,82%).