informacije o smeštaju u ,,Edukativnom centru“ Čardak možete preuzeti OVDE

cenovnik za individualne posete i manje grupe možete preuzeti OVDE

PEŠČANE DINE JUŽNOG BANATA

SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE  ”DELIBLATSKA PEŠČARA”  –  Nalazi se na krajnjem  jugoistočnom delu Panonske nizije, u južnom Banatu između Dunava i jugozapadnih padina Karpata..

Prostor od oko 35.000 ha jedinstven je prirodni fenomen u Evropi, nastao tokom ledenog doba od peska kojim je vetar zasuo prethodni lesni nanos i zatalasani reljef preoblikovao u izrazito dinski (nadmorske visine između 70 i 197 m), formirajući  najveću oazu peščarsko-stepske vegetacije uz odsustvo površinskih vodotokova. Na ovom prostoru  su se održali iskonski peščarski i šumsko-stepski ekosistemi, dok su se u rečnom koritu, na obalama i adama Dunava, razvile vodene, močvarne i šumske zajednice.

Ostaci tipične stepe Panonske nizije su nekadašnji pašnjaci, koji prekrivaju oko 20% rezervata i danas se na njima mogu videti stada podolskog govečeta (sivo-stepsko goveče), koje vodi poreklo direktno od evropskog  divljeg govečeta-tura, a u prošlosti je bilo najtipičniji predstavnik radnog tipa goveda u Evropi.

Zbog prisustva velikog broja vrsta ptica, od kojih su mnoge retke i ugrožene, ovo područje je uvršteno u najznačajnija staništa ptica u Evropi – IBA područje.

DA LI STE ZNALI?

Peščana zemljišta i specifični ekološki uslovi stvorili su šumo-stepska staništa izuzetno retkih i zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta. Bogata flora sa preko 900 vrsta, obiluje i raritetima poput banatskog božura – endema Panonske nizije, zatim stepskog  božura, pančićevog pelena, šerpeta i oko 20 vrsta orhideja.

Brojne su i  životinjske vrste, a među njima su naše najlepše ptice: pčelarica, pupavac, vodomar, orao krstaš, banatski soko, dok su obala i ade na Dunavu jedina stabilna gnezdilišta u Srbiji za retke vrste poput laste bregunice, male bele čaplje i malog kormorana.

Rezervat je stanište jelena, srna i divljih svinja, kao i malih stepskih sisara: slepog kučeta i stepskog skočimiša, koji u našoj zemlji nastanjuje samo područje Deliblatske peščare.

Klima je umereno-kontinentalna sa specifičnom mikroklimom. Utvrđeno je da vazduh u peščari ima izuzetna svojstva, i zato se boravak u ovom specifičnom predelu preporučuje deci, rekonvalescentima, sportistima i svima koji žele kvalitetan i potpun odmor.

ŠKOLSKO-REKREATIVNI CENTAR  „ČARDAK“

ŠRC „Čardak“, okružen borovom šumom smešten je u središnjem delu Specijalnog rezervata prirode „Deliblatska peščara“ na svega 7 km od sela Deliblato u blizini Kovina. Okružen je netaknutom prirodom, šumom, livadama, te je idealno mesto za boravak u prirodi, jer istovremeno pruža edukaciju i rekreaciju kao i mogućnost uživanja u prirodnim lepotama Deliblatske peščare.

Kompleks je namenjen đačkom i sportsko-rekreativnom turizmu, a čine ga centralna zgrada, paviljoni za smeštaj i restoran kapaciteta do 400 osoba  sa  klasičnim jelovnikom.

Objekti  i  otvoreni sportski tereni za mali fudbal, rukomet, odbojku, košarku i eko-teretana na otvorenom pogodni su za organizaciju boravka, sportskih i omladinskih kampova, dečijih grupa kao i   zainteresovanih pojedinaca i  grupa koje traže aktivan boravak u prirodi. U centralnoj zgradi se nalaze  recepcija i učionica za potrebe izvođenja nastave i organizaciju edukativnih radionica, kao i  manja sportska sala opremljena strunjačama i  stolovima  za stoni tenis.

Sportsko-rekreativne aktivnosti, zabavni i  edukativni program realizuju animatori i edukatori, za niže razrede osnovnih škola i za grupe dece predškolskog uzrasta, tokom višednevnog boravka i za vreme prepodnevnog i poslepodnevnog plana aktivnosti.

Objekti  Edukativnog  centra  „Čardak“  su namenjeni obrazovnim aktivnostima  koje se organizuju za posetioce SRP „Deliblatska peščara“.

KAKO STIĆI?

Do Školsko-rekreativnog centra “Čardak” moguće je doći iz pravca Pančeva, gde preko Bavaništa i Kovina stižete do sela Deliblato, a zatim i do kompleksa ŠRC „Čardak“ koji je udaljen oko 50 km od Pančeva i Bele Crkve, 65 km od Beograda, 75 km od Vršca, 120 km od Zrenjanina i 150 km od Novog Sada.

Drugi pravac dolaska je iz Pančeva, preko sela Dolovo i Mramorak do Deliblata, a zatim prema ŠRC „Čardak“. Prilaz je moguć svim drumskim prevoznim  sredstvima, a uređen parking prostor je pogodan za turističke autobuse i  putnička vozila.

Udaljenost od saobraćajnica je bitna prednost koju poseduje kompleks Školsko-rekreativnog centra “Čardak” a to omogućuje bezbedan boravak  dece  i ostalih posetilaca.

GPS koordinate:               44.855670           21.093498

mapagoogle.rs  

 

KAKO PROVESTI VREME?

Započnite Vaš aktivan odmor na nekoj od PEŠAČKIH STAZA, uputite se kroz šumu, preko pašnjaka do vidikovaca i osmatračnica, upoznajte raznovrsnost flore i faune peščare. Pešačke staze su kružne, jasno obeležene odgovarajućim putokazima, različite su dužine i opremljene su informativnim tablama, klupama i stolovima. Teren je dinski i  blago zatalasan sa manjim ili većim usponima i nagibima i zahteva različite nivoe kondicione pripremljenosti.

Staza Čardak Vrela – (broj 1) je kružna pešačka staza, srednje zahtevna za pešačenje i njena dužina iznosi 12 km. Staza je pogodna i za bicikliste, a postoji i mogućnost uključenja na međunarodnu biciklističku stazu Eurovelo.

Staza Borovi breg – (broj 2)  je pešačka staza u obliku osmice, dužine 15 km. Staza je srednje zahtevna za pešačenje, a takođe je pogodna i za biciklističku (off road) vožnju kao i za kondiciono trčanje.

Staza Koprivić – (broj 3) je kružna pešačka staza dužine 7 km, koja zahteva srednju fizičku spremnost za pešačenje.

Staza radosti – (broj 4) je kružna pešačka staza dužine 5 km, koja zahteva srednju fizičku spremnost za pešačenje.

Staza zdravlja – (broj 5) je kružna staza dužine 3,5 km koja je prikladna za decu predškolskog i školskog uzrasta i laka je za pešačenje. Staza je pogodna za pešačenje i u zimskom periodu.

Eko staza – (broj 6)  je kružna staza dužine 3,5 km koja je takođe prikladna za decu predškolskog i školskog uzrasta i laka je za pešačenje. Staza je pogodna za pešačenje i u zimskom periodu.

Bracina staza – (broj 7)  je linijska staza dužine 5 km u jednom pravcu, prikladna za decu predškolskog i školskog uzrasta i laka je za pešačenje. Staza je pogodna za pešačenje i u zimskom periodu. Najnovija staza broj 7 je trasirana u pomen na Bratislava Stojanovića-Bracu, velikog ljubitelja planinarenja, prirode i posebno Deliblatske peščare.

Predeli kroz koje se prolazi su veoma lepi i menjaju se, prolazeći  kroz četinarsku šumu nastavljajući  preko peščanih dina, koje se lagano stapaju u travnate livade oivičene listopadnom šumom.

Napomena:  bez obzira koji pravac kretanja odaberete,  bitno je da se pridržavate  ucrtane putanje (ili da znate tačno koja je odredišna tačka prema kojoj se treba upravljati uz pomoć GPS-a ili drugih alata za orijentaciju) jer je peščara ispresecana bezbrojnim putićima i stazama koje lako mogu da odvuku posetioca na sasvim pogrešnu stranu.

Velika šumska i stepska područja peščare su, posebno tokom suvih letnjih meseci, ugrožena od šumskih požara koji mogu biti izazvani i nenamernim postupcima. Stoga apelujemo na sve posetioce da se u prirodi ponašaju odgovorno, da ne pale vatru na otvorenom prostoru ukoliko mesto nije za to predviđeno, vidno obeleženo i obezbeđeno.

Za Vas organizujemo ŠKOLU U PRIRODI SA EDUKATIVNIM PROGRAMOM, a sve u sklopu rekreativne nastave u školsko-rekreativnom centru „Čardak“ za predškolce i učenike nižih razreda osnovnih škola. Uz određene izmene u sadržaju, program se organizuje i za  ostale zainteresovane stručne grupe, studente i učenike. U pitanju je izlet – pešačka tura sa stručnim vodičem, koja traje do 2 sata, a uključuje edukativni program prilagođen uzrastu i interesovanju posetilaca. Stručni vodič, pored prezentacije bogatstva biljnog i životinjskog sveta rezervata, upoznaje učesnike sa vrstama lekovitog bilja, ekologijom i zaštitom životne sredine, a organizuje i razne aktivnosti kao što su npr. demonstracija pošumljavanja, merenja dimenzija stabla, orjentiring. Izlet je predviđen za grupe od 15 do 25 osoba.

Aktivno učestvujte u ZABAVNOJ EKO-RADIONICI koju  organizujemo za zainteresovane grupe predškolaca i učenika na rekreativnoj nastavi, kao i za udruženja pokreta gorana, planinara, izviđača, mladih istraživača, studenata ekologije, biologije i sličnih prirodnjačkih smerova. Moderator eko-radionice je stručni vodič, traje do 2 sata,  a uključuje promo film o Deliblatskoj peščari kao i edukativno-kreativne radionice na različite teme, kao što su: morfološko merenje lišća različitih vrsta, identifikacija biljnih i životinjskih vrsta, pravljenje fosila i maski od sakupljenih prirodnih materijala, izrada dekoracija od prirodnih materijala, radionice o reciklaži i uštedi energije kroz pravljenje predmeta od recikliranog materijala. Za eko radionicu je predviđena grupa do 25 osoba.

Aktivnosti koje se organizuju u okviru škole u prirodi i zabavnih eko radionica, prilagođavaju se interesovanjima svih ljubitelja prirode i posetilaca Specijalnog rezervata prirode „Deliblatska peščara“.

Hotel za insekte SRP Deliblatska Peščara

Posetite HRANILIŠTE ZAŠTIĆENIH PTICA GRABLJIVICA „KORN“

Korn je stepsko područje na kojem je izgrađeno hranilište „Orlovac“ za  zaštićene ptice grabljivice i ono je jedno je od pet hranilišta u Vojvodini gde se redovno iznosi hrana, da bi se privukle i zadržale ugrožene vrste ptica, naročito u zimskom periodu kada im je prihrana najpotrebnija. Deliblatska peščara je do kraja 80-tih godina prošlog veka bila najznačajnije stanište orla krstaša u Srbiji.

Na lokalitetu Korn poslednjih deset godina sprovode se projekti sanacije i revitalizacije stepskih staništa, između ostalog redovnim čišćenjem zaraslih površina kao i ekstenzivnom ispašom autohtonih ovaca vitoroge žuje, balkanskih koza i podolskih goveda.

Izlet koji traje do 4 sata uključuje razgledanje hranilišta za ptice grabljivice, kao i stada na ispaši, uz pratnju stručnog vodiča (terenskim vozilom), kao i projekciju promo-filma o Deliblatskoj peščari. Izlet je predviđen za individualne posete i manje grupe (do 3 osobe po vozilu).

Vozimo se PEŠČANIM DINAMA  DO LABUDOVOG OKNA

Lokalitet „Labudovo okno“ je jedna od najvećih selidbenih stanica ptica selica Evrope. Na zaleđenom Dunavu prezimljava oko 300 hiljada ptica, raznih vrsta divljih pataka, gusaka i labudova a tokom godine je značajno gnezdilište retkih močvarica: crnog ibisa, malog kormorana, male bele i žute čaplje u Dubovačkom ritu, dok Stevanova ravnica predstavlja važno hranidbeno područje. Tu gde se peščara obrušava u Dunav, na obali visokoj 10 metara, gnezda su iskopale laste bregunice.

Izlet uključuje razgledanje rezervata, preko pašnjaka do vidikovaca i osmatračnica, hranilišta i pojilišta za divlje životinje kao i obilazak lokaliteta Labudovo okno kod lovačke kuće „Marina“. Uz pratnju stručnog vodiča izlet traje do 4 sata (terenskim vozilom), a uključena je i vožnja motornim čamcem. Nakon obilaska se organizuje  projekcija promo-filma o Deliblatskoj peščari.  Izlet je predviđen za individualne posete i manje grupe (do 3 osobe po vozilu).

BAJKOVITA ZAGAJIČKA BRDA predstavljaju jedinstven i neobičan predeo severoistočno od oboda Deliblatske peščare. Bregovi dopadljivog izgleda, delom šumovite a delom prekrivene stepskom vegetacijom, su jedinstveni relikt pra-pejzaža Panonske nizije pre nego što su istu progutale oranice. Najviše brdo ima 256 metara nadmorske visine, na vrhu se nalazi spomenik u obliku piramide, a sa vidikovca se pruža pogled  ka Dunavu i obroncima južnih Karpata, dok se na severu jasno ocrtava Vršački breg.

Nakon što posetite školsko-rekreativni centar, prošetate pešačkim stazama ili obiđete neki od zanimljivih lokaliteta u peščari,  boravak možete  nastaviti   u okolini, uživajući u pecanju ili upoznajući se sa kulturnim nasleđem Banata..

Za ljubitelje pecanja predlažemo jezero „Kraljevac“, u neposrednoj blizini mesta Deliblato. Površine je 182 ha od čega se na oko 120 ha organizuje sportski ribolov, a love se smuđ, som, šaran, amur, tolstolobik i druge vrste.

Posetite PANČEVO – centar južnog Banata, prestonicu piva i starih zanata i upoznajte se sa njegovim kulturnim i industrijskim nasleđem: Stari centar grada (Donja i Gornja varoš), Stara industrijska zona na Tamišu, Grad – filmska scena ili uživajte u predahu koji pruža najveći  najlepši pančevački park- Narodna bašta.

Nastavljajući put dalje ka istoku dolazimo do VRŠCA  starog srednjevekovnog grada, koji gostima nudi pogled na svoje kulturno-istorijsko nasleđe kroz barokni doživljaj Vladičanskog dvora, Apoteke na stepenicama, muzeja Konkordija i starih zgrada i crkava. Na Vršačkim planinama koje su geološki relikt Panonske nizije, nalazi se čuvena Vršačka kula i najviši vrh Vojvodine (Gudurički vrh) sa 641 m nadmorske visine. Obavezno posetite selo GUDURICA  ili VELIKO SREDIŠTE, obiđite plantažne vinograde i vinske podrume i degustirajte čuvena vina Vršačkog vinogorja.

Za ljubitelje multikulturnog nasleđa Vojvodine predlažemo da posete selo SKORENOVAC  i obiđu etno kuću koja čuva duh starih vremena postavkom autentičnog nameštaja, pokućstva i starih alata, a organizuje se i degustacija vina ili rakije.

————————————

Sve informacije o programima i poseti rezervatu  možete dobiti  u agenciji  Vojvodinašume-TuristPetrovaradin, Preradovićeva br. 2 – Radno vreme poslovnice, radnim danima od 07:00 do 15:00

 Vojvodinašume-Turist“ –  tel: 021/ 6432 401, 021/ 6432 976   ili  na  email: travel@vojvodinasume.rs

Ukoliko imate posebna interesovanja ili zahteve pripremićemo specijalan program posete  

SRP ,,Deliblatska peščara”