Lovište „Subotičke šume“ Subotica površine je 6.137,03 ha, od čega je 543 ha pod ogradom. Glavna vrsta krupne divljači u ograđenom delu je muflonska divljač, a prateća vrsta je jelen lopatar.

Od sitne divljači u ovom lovištu može se loviti zec, fazan i divlja patka.

Ovo lovište spada u ravničarski tip lovišta sa nadmorskom visinom od 114-143 m. Strukturu površine ograđenog dela čine 500 ha šume, 35 ha pašnjaci i livade i 8 ha ostalog rastinja.

Lovište se nalazi na periferiji Subotice, udaljeno 8 km od centra Subotice.

Lovište je udaljeno 180 km od aerodroma „Beograd“ i 100 km od Novog Sada.

Raspolaže sa preuređenim lovačkim domom „Hrastovača“ kapaciteta šest dvokrevetnih soba za smeštaj lovaca-turista.

Lov na krupnu divljač se odvija sa čeke ili zapregom.

U otvorenom delu lovišta može se loviti zec, fazan i divlja patka.