Ograđeno lovište, ukupne površine  544,09 ha.

Divlja svinja je glavna gajena lovna vrsta, a srneća divljač se javlja kao sporedna.

Lov na divlje svinje se organizuje pogonom, „pirchom“ i sa visoke čeke.