“Vojvodinašume”, Javno preduzeće sa sedištem u Petrovaradinu, Preradovićeva 2, sačinjavaju četiri šumska gazdinstva i to: “Sremska Mitrovica” Sremska Mitrovica; “Banat” Pančevo; “Sombor” Sombor; “Novi Sad” Novi Sad i peti deo preduzeća “Vojvodinašume-Lovoturs” Petrovaradin.

Šumsko gazdinstvo “Sremska Mitrovica” ima 4 šumske uprave i to:

 • “Višnjićevo”
 • “Kupinovo”
 • “Morović” 
 • “Klenak”

Šumsko gazdinstvo “Banat” Pančevo ima 5 šumskih uprava i to:

 • “Zrenjanin”,
 • “Vršac“
 • “Opovo” 
 • “Pančevo”
 • “Kovin” 

Šumsko gazdinstvo “Sombor” ima 4 šumske uprave i to:

 • „Bački Monoštor”
 • “Apatin”
 • “Subotica” 
 • “Odžaci”

Šumsko gazdinstvo “Novi Sad” ima 5 šumskih uprava:

 • “Plavna”
 • “Bačka Palanka”
 • “Futog”
 • “Kovilj” 
 • “Titel”