Cenovnik

//Cenovnik
Cenovnik 2018-09-04T07:48:47+00:00

CENOVNIK ODSTRELA DIVLJAČI I USLUGA U LOVIŠTIMA JP VOJVODINAŠUME

LOV U VOJVODINI

Cenovnik ulovljene divljači i usluga u lovu za lovnu sezonu –  2018/2019 download

Lovna karta je isprava kojom lovac stiče pojedinačno pravo na lov na teritoriji Republike Srbije, u periodu za koji je izdata, a koji nije duži od jedne lovne godine.
Lovnu kartu izdaje i štampa Republika Srbija – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a distribucija se vrši preko korisnika lovišta.
Ministarstvo је odlukom br. 401-00-26/2011-10 od 12.01.2011. utvrdilo visinu naknade za lovnu kartu u iznosu оd 1.000,00 dinara.
Agencija „LIMPOPO TRAVEL“ je ekskluzivni zastupnik lovnih programa JP VOJVODINAŠUME za tržišta Danske, Norveške, Finske, Švedske, Holandije i Belgije.