Preradovićeva 2, 21132 Petrovaradin

Tel: 021/431-144 (centrala)

Fax: 021/6433-139

 Parobrodska 2, 22000 Sremska Mitrovica

Tel.: 022/600-500
022/600-516 (lovstvo)

Fax: 022/612-949

e-mail: sgsm21@sgsmitrovica.rs

 Apatinski put 11, 25000 Sombor

Tel.: 025/463-114 ili 463-111 (centrala)
025/432-830 (lovstvo)
025/463-130 (komercijala)

Fax: 025/463-115

e-mail: office@sgsombor.co.rs

 Maksima Gorkog 24, 26000 Pančevo

Tel.: 013/342-899 (centrala)

Fax: 013/353-585

e-mail: sgbanat@banatsume.rs

 Bulevar oslobođenja 127/XI, 21000 Novi Sad

Tel.: 021/ 557-412, 557-413

Fax: 021/557-966

e-mail: sekretaricasgns@vojvodinasume.rs
 Preradovićeva 2, 21131 Petrovaradin

Tel.: 021/432-221

Fax: 021/432-221

e-mail: nikola.krsev@vojvodinasume.rs

Preradovićeva 2, 21132 Petrovaradin

Tel.: 021/6432-401, 6432-976

Fax: 021/6433-713

e-mail: travel@vojvodinasume.rs

e-mail: hunt@vojvodinasume.rs
Sektor Ime e-mail Telefon
Direktor Roland Kokai direktor@vojvodinasume.rs 021/6431 644
Izvršni direktor za šumarstvo Marko Marinković marko.marinkovic@vojvodinasume.rs 021/431 144
Izvršni direktor za korišćenje šuma Milan Sučević milan.sucevic@vojvodinasume.rs 021/431 144
Izvršni direktor za lovstvo i ribarstvo Branislav Stankov branislav.stankov@vojvodinasume.rs 021/431 144
Izvršni direktor za finansijske poslove Vesna Plavšić plavsic@vojvodinasume.rs 021/431 144
Izvršni direktor za komercijalne poslove Boris Barjaktarović boris.barjaktarovic@vojvodinasume.rs 021/431 144
Izvršni direktor za pravne poslove Silvana Todorović silvana.todorovic@vojvodinasume.rs 021/431 144
Samostalni stručni saradnik za plan i analizu Branislav Seratlić seratlic@vojvodinasume.rs 021/431 144
Samostalni stručni saradnik za sertifikaciju šuma Miljan Velojić mvelojic@vojvodinasume.rs 021/431 144
Rukovodilac službe za informacione tehnologije Đuro Kopitović djuro.kopitovic@vojvodinasume.rs 021/431 144
Lica ovlašćena za pristup informacijama od javnog značaja

Napomena: Podnosilac zahteva je u obavezi da isti podnese na obe mejl adrese istovremeno.
Brankica Jakšić, dipl.pravnik

Milorad Gašić, dipl.pravnik

bjaksic@vojvodinasume.rs

milorad.gasic@vojvodinasume.rs

021/431 144
Lice za zaštitu podataka o ličnosti Edita Brkić, dipl.pravnik  licezpl@vojvodinasume.rs 021/431 144