LIFE projekat Wildislands

Naziv projekta: WILDisland – The Danube Wild Island Habitat Corridor
Broj projekta: Grant Agreement LIFE20 NAT/AT/000063
Skraćeni naziv projekta: LIFE WILDisland
Trajanje projekta: 01/09/2021 – 31/08/2027
Budžet projekta: 14.1 miliona € (oko 9 miliona € je sufinansiranje iz EU LIFE programa za prirodu i biodiverzitet)
Projektni partneri: 15 projektnih partnera iz država Dunavskog regiona (Nemačka, Austrija, Slovačka, Mađarska, Hrvatska, Srbija, Bugarska, Rumunija).

Projekat „WILDisland“ koji se finansira u okviru LIFE programa, fokus stavlja na „divlja ostrva“ na Dunavu. Potrebno je očuvati ekološki posebno visokokvalitetne ostrvske strukture koje se nalaze duž Dunava, kako bi mogle da ispune svoju važnu funkciju kao ekološke celine u dunavskom koridoru. LIFE WILDislands projekat praktično doprinosi ispunjavanju cilja 2 EU Startegije o biodiverzitetu 2020 (to conserve and restore ecosystems and ecosystem services and their improvement through green infrastructure and restore at least 15% of degraded ecosystems). Glavni cilj projekta je kreiranje zelenog koridora ostrva na Dunavu na njegovom celom toku na kojima neće biti ljudskih intervencija. Radovima oko/na ostrvima će se revitalizovati nekadašnji dunavci kao i hidrološki režim, obezbediti uslovi za prioritetno stanište Natura 2000, 91E0*. JP Vojvodinašume u projekat ulazi sa namerom da u SRP „Gornje Podunavlje“ (apatinski deo rita), izvrši konveriju plantaža u prirodne šume kao i da revitalizuje dva nekadanja ostrva uz osposobljavanje dva nekadašnja prirodna dunavca koji se nalanjaju na Mišvaldski dunavac čime bi se ponovo “povratila” dva nekadašnja ostrva koja bi bila izuzeta iz gazdovanja i bez ikakvih čovekovih aktivnosti (ili minimalnih ako to zaista bude potrebno). Takođe, projektno je predviđeno izmuljivanje dela Mišvaldskog dunavca na osnovu projektne dokumentacije koja će se izraditi za ove potrebe. U okviru projekta uraditi i merenje uticaja predloženih aktivnosti na okolne šume i šumsko zemljište kao i mapiranje 91E0* tipa staništa duž celog toka Dunava kroz Srbiju.

Projekat “Restoring the Amazon of Europe: Reconnecting Riverine Habitats in the First five-country UNESCO Biosphere Reserve“

(Endangered Landscapes Programme)

UNESCO rezervat prirode Mura-Drava-Dunav MDD („Evropski Amazon“), prvi je zaštićeni petodržavni rezervat ovog tipa na svetu. Ovaj projekat, koji je finansiran od strane Endangered Landscapes Programme, prati ciljeve upravljanja nedavno proglašenog rezervata UNESCO-a i nastoji da kroz rad sa lokalnim zajednicama i uspostavljanje Radne grupe za obnovu (RTF), obezbedi dodatne površine za revitalizaciju i olakša prelazak na ekonomiju zasnovanu na prirodi (Nature based Solutions). Projekat će pokrenuti interdisciplinarni dijalog, izgraditi kapacitete i zalagati se za replikaciju i povećanje površina pod obnovom I restauracijom u sličnim regionima uz promociju rezervata kao modela rešenja zasnovanog na prirodi (NbS). RTF će podržati Upravni odbor Uneskovog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav (TBR MDD) u cilju postizanja održivog upravljanja predelom uz fokus na revitalizaciju i NbS.

Jedna od lokacija na kojima će se raditi u okviru projekta nalazi se u Apatinu, u Specijalnom rezervatu prirode “Gornje Podunavlje”. Prema planu projekta na ovoj lokaciji planira se revitalizacija dela šume kojom gazduje JP “Vojvodinašume”. Dve parcele na kojima se planira revitalizacija, ukupne površine 36ha, nalaze se u različitim delovima rezervata. Nakon seče hibridne topole na ovim lokacijama planira se sadnja šume autohtonim vrstama drveća. Na svakoj od parcela planira se uspostavljanje takozvanog oglednog polja (restoration trial) površine 25ari na kojima se sadnja neće obaviti već će se proces obnove dešavati spontano, bez uticaja čoveka. Jedna od oglednih parcela biće ograđena a druga će biti uspostavljena bez ograde, sve u cilju dobijanja uporednih podataka o načinu obnove tih delova šume, rastu bijnih vrsta koje će se same pojaviti, pojavi invazivnih vrsta, bolesti, uticaju životinja i slično.

Ovaj projekat je podržan od strane Endangered Landscapes Programme, kojim upravlja Cambridge Conservation Initiative u partnerstvu sa Arcadia.Više informacija o The Endangered Landscapes Programme može se naći na www.endangeredlandscapes.org 

InoSens doo Novi Sad i JP “Vojvodinašume” partneri na CiROCCO Horizon Europe projektu

CiROCCO projekat (pun naziv: Poboljšan in-situ monitoring životne sredine u nedovoljno uzorkovanim pustinjama) koordinira Institut za komunikacije i računarske sisteme (ICCS) u Grčkoj i uključuje 12 organizacija iz 4 članice EU (Grčka, Kipar, Španija i Luksemburg) i 3 zemlje koje nisu članice EU (Švajcarska, Egipat i Srbija). Konzorcijum, koji je okupljen u Atini na Inicijalnom sastanku između 20. i 21. marta, sastoji se od 3 akademske i istraživačke tehnološke organizacije, 4 kompanije i 5 nacionalnih, regionalnih i lokalnih organa vlasti. Projekat će trajati od 1. marta 2023. do 28. februara 2026. i ima budžet od 3,5 miliona evra.

CiROCCO je ambiciozan projekat sa jasnom vizijom i ciljevima. Međunarodni konzorcijum pod snažnim vođstvom čini da je projekat u dobroj poziciji da značajno doprinese poboljšanju monitoring zemljišta u pustinjskim oblastima i poboljšanju modela klimatskih promena.

Vizija CiROCCO projekta je uspostavljanje kompletnog sistema za monitoring koji se sastoji od distribuirane mreže senzora niskog cenovnog ranga povezanih najsavremenijim tehnikama fuzije podataka iz satelitskog osmatranja i asimilacionih modela. Mreža senzora će poboljšati trenutni nedostatak podataka iz monitoringa zemljišta u pustinjskim oblastima, nudeći operativno rešenje koje se lako održava i širi. Održivost instalacije će biti osigurana uslugama komercijalizacije, a upravljanje podacima sa mogućnošću pronalaženja, pristupačnosti, interoperabilnosti i ponovne upotrebe (FAIR) će podržati integraciju u ekosistem Cross-COPERNICUS-a i usluge asimilacije.

Projekat ima nekoliko ciljeva, uključujući instalaciju i rad in-situ, niskocenovnih, samostalnih, digitalnih stanica za monitoring u saradnji sa nadležnim organizacijama, operativnim i nakon projekta, te uspostavljanje isplative i održive mreže digitalnih stanica za monitoring u nedovoljno uzorkovanim pustinjskim područjima i ekosistemima u Egiptu, Srbiji i Španiji, kao i razvoj usluga za obradu podataka zasnovanih na ICT infrastrukturi i pružanje podataka istraživačkoj zajednici kako bi se poboljšali modeli klimatskih promena. CiROCCO takođe ima za cilj da ubrza usvajanje alata i usluga koje nudi od strane šire zajednice kako bi se obezbedio maksimalan dugoročni uticaj.

Partneri na projektu koji dolaze iz Srbije su JP Vojvodinašume i InoSens doo Novi Sad.

JP Vojvodinašume, kao upravljač više zaštićenih područja u Vojvodini, nadgledaće pilot aktivnosti uz specifikaciju, obezbeđenje, instalaciju i praćenje CiROCCO mreže senzorskih stanica na lokacijama u SRP ,,Deliblatska peščara“.

U CiROCCO-u su povezani lokalni interes u zaštiti životne sredine za dobrobit naših građana i napredovanju na tržištu projektnih tehničkih rešenja sa fokusom na pre-komercijalnu evaluaciju i validaciju rešenja, širenje ekosistema, širenje izvrsnosti i ulazak CiROCCO sistema na tržište.

InoSens je najuspešnije MSP u Srbiji po broju Horizon projekata. InoSens će koordinirati prikupljanje, obradu i analizu podataka iz mreže meteoroloških senzora i senzora kvaliteta vazduha. Podaci će se koristiti za kratkoročnu (24-časovnu) procenu stanja suše i šumskih požara i za sistem upozorenja na rizik po javno zdravlje. Paralelno, InoSens će sprovoditi ekološko modeliranje zasnovano na EO proizvodima, terenska istraživanja promena u degradaciji zemljišta i procenu različitih faktora rizika. InoSens će takođe pripremiti studije o dugoročnom ekološkom menadžmentu, izbegavanju rizika i planiranju mera ublažavanja.

CiROCCO partneri na projektu

Institute of Communication and Computer Systems (ICCS), National Observatory of Athens (NOA), EBOS Technologies Limited (EBOS), NETCOMPANY-INTRASOFT SA (INTRA), INOSENS Doo Novi Sad (INO), Centre For Environment and Development for the Arab Region and Europe (CEDARE), University of Cyprus (UCY), Idalion Municipality (DIMOS), Ministry of Labour and Social Insurance (MOL), JAVNO Preduzeće Vojvodinašume, Pretrovaradin (VSUME), Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC), Astrocast SA (ASTRO)