Lovište „Koviljski rit“ kod Novog Sada je ukupne površine 4.336,89 ha. Lovište se nalazi u plavnom delu reke Dunav. Glavne vrste krupne divljači su divlja svinja i srneća divljač. Od sitne divljači u ovom lovištu zastupljene se divlje patke, divlje guske i fazan.

Lovište je ravničarskog tipa, sa nadmorskom visinom od 78-84 m. Veći deo lovišta je pod šumom.

U ovom lovištu organizuje se grupni lov na divlje svinje.