,,Vojvodinašume-Turist“ 

Turistička agencija organizator turističkog putovanja

Licenca broj OTP  21/2022 (kategorija licence A)

Preradovićeva 2   – Petrovaradin

Radno vreme agencije radnim danima  od 07:00 do 15:00
 

              hunt@vojvodinasume.rs

Telefon: 021/6432-976021/6432-401