Turizam

//Turizam
Turizam2018-12-03T06:31:36+00:00

 ,,Vojvodinašume-Turist“ 

Turistička agencija organizator turističkih putovanja

Licenca broj OTP 34/2017

Petrovaradin,  Preradovićeva br.2 

Radno vreme agencije radnim danima  od 07.oo h do 15.oo h. 
 

              hunt@vojvodinasume.rs

Telefon: 021/6432-976021/6432-401

Fax: 021/6433-713