Turizam

//Turizam
Turizam2020-05-12T10:57:20+00:00

 ,,Vojvodinašume-Turist“ 

Turistička agencija organizator turističkih putovanja

Licenca broj OTP 399/2020

Petrovaradin,  Preradovićeva br.2 

Radno vreme agencije radnim danima  od 07:00 do 15:00
 

              hunt@vojvodinasume.rs

Telefon: 021/6432-976021/6432-401

Fax: 021/6433-713