Delatnost preduzeća

//Delatnost preduzeća
Delatnost preduzeća2018-07-26T12:54:00+00:00

Uzgoj, zaštita, upravljanje zaštićenim prirodnim dobrima, održavanje i obnova šuma, proizvodnja šumskog semena i sadnog materijala i podizanje novih šuma i šumskih zasada .

Iskorišćavanje šuma, proizvodnja šumskih proizvoda šuma i šumskih područja, korišćenje šuma za rekreaciju, proizvodnja rezane građe i drugo korišćenje šuma.

Lov i uzgoj divljači, proizvodnja i prerada mesa.

Poljoprivredna proizvodnja i ribarstvo.

Trgovina na veliko i malo.

Turizam i ugostiteljstvo.

Istraživanja, razvoj, konsalting, menadžment troškovi i izdavačka delatnost.

Projektovanje građevinskih objekata, prostorno planiranje i geodetski radovi za posebne potrebe .

Izrada projekata, programa i osnova gazdovanja šumama.

Vršenje stručnih poslova u šumama sopstvenika.

Spoljno – trgovinski promet.

Unapređenje i korišćenje opštekorisnih funkcija šuma.

Preduzeće može da obavlja i druge delatnosti i poslove predviđene Statutom, pod uslovom da to ne ometa obavljanje napred navedenih delatnosti i poslova.