Hladnjača KAĆKA ŠUMA

            JP „VOJVODINAŠUME“ odnosno ogranak preduzeća „Vojvodinašume-Lovoturs“ u lovno-turističkom kompleksu Kaćka šuma od septembra 2012. godine poseduju Hladnjaču – objekat za smrzavanje i skladištenje mesa divljači u koži i perju. Objekat je izgrađen prema svim standardima koji su predviđeni za ovu vrstu delatnosti, sa komorom za duboko zamrzavanje i tri komore za skladištenje mesa divljači.

            Nastavljajući tradiciju da se iz godine u godinu delatnosti preduzeća proširuju kroz uvođenje novih tehnologija u poslovanju, izvršena je adaptacija postojećeg objekta Hladnjače, radi dalje obrade mesa divljači u smislu: skidanje kože krupne divljači i rasecanje njihovih trupova, otkoštavanje mesa, pakovanja u vrećice pod vakuumom i u plastične posudice, čime dobijamo maloprodajna pakovanja.

            Kao posebnost ističemo da se deo trupova krupne divljači nakon skidanja kože obrađuje do nivoa četvrtina ili polovina, dakle dobijaju se krupniji komadi mesa sa kostima, čime tako obrađeni trupovi divljači mogu biti interesantni za restorane, hotele i druge ugostiteljske objekte koji uvrštavanjem jela od mesa divljači mogu upotpuniti svoju gastronomsku ponudu.

            Sve informacije u vezi prodaje smrznutog konfekcioniranog mesa divljači možete dobiti radnim danom u vremenu od 07 – 15 h:

 u hladnjači »Kaćka šuma« – Vojvodinašume-Lovoturs u lovištu Kaćka šuma, Stari Kaćki put bb, i na telefon 064/866-73-72, osoba za kontakt: Dejan Lazarević