Podaci o šumskom fondu

//Podaci o šumskom fondu
Podaci o šumskom fondu2018-02-14T11:01:54+00:00
Rb. Šumsko Gazdinstvo Ukupna površina Šume i š. zemljište Ostalo zemljište
1 Sremska Mitrovica 42,644.34 38,810.28 3,683.64
2 Pančevo 49,494.60 44,317.50 5,141.64
3 Novi Sad 14,143.93 12,468.49 1,661.51
4 Sombor 23,594,97 18,669.95 4,907.14
Svega 129,877.84 114,266.22 15,393.93
Rb. Šumsko Gazdinstvo Drvne zalihe (m 3 )
1 Sremska Mitrovica 11,618,459
2 Pančevo 3,535,514
3 Novi Sad 2,135,170
4 Sombor 2,705,930
Zap.(m3) Sremska Mitrovica Pančevo Novi Sad Sombor
EAT 1,112,579 1,235,803 1,161,716 829,712
Vrba 55,763.7 220,276 266,205 44,634
D.Topole 85,029.5 79,382 73,544 0
OML 102,610.6 328,296 364 229,583
Lužnjak 6,228,833.7 31,440 180,578 315,906
P. Jasen 2,259,806.3 12,775 11,044 26,052
Bagrem 103,073.2 445,841 101,466 87,770
Cer 458,785.2 31,401 92,313 63,473
Grab 808,134.9 24,700 12,665 27,786
A. Jasen 17,579.4 162,479 214,848 137,214
C. Orah 33,471.8 9,359 2,099 258,848
P. Brest 0 1,015 5,369 80
OTL 352,787.2 427,014 54,133 544,226
C. Bor 0 311,876 0 0
Ost. čet. 4.8 216,025 781 140,767
Ukupno 11,618,459 3,535,514 2,135,170 2,705,930
Prir.(m3) Sremska Mitrovica Pančevo Novi Sad Sombor
EAT 66,767 76,625 86,359 40,698
Vrba 2,286 7,590 14,681 934
D.Topole 2,358 2,886 2,969 0
OML 2,481 9,634 0 11,769
Lužnjak 115,745 510 2,372 9,353
P. Jasen 43,800 245 49 552
Bagrem 3,757 23,845 5,255 2,339
Cer 10,060 730 464 2,233
Grab 16,524 721 226 542
A. Jasen 461 7,463 14,717 5,035
C. Orah 893 261 45 5,481
P. Brest 0 40 206 5
OTL 9,825 11,602 3,314 9,487
C. Bor 0 12,362 0 0
Ost. čet. 0 8,507 12 5,684
Ukupno 274,956 173,193 127,027 104,689
Etat (m3) Sremska Mitrovica Pančevo Novi Sad Sombor
EAT 95,798 114,180 97,710 61,540
Vrba 4,030 8,897 13,736 2,405
D.Topole 2,426 4,099 2,624 0
OML 1,118 5,225 0 7,992
Lužnjak 56,225 257 247 12,302
P. Jasen 22,655 163 38 214
Bagrem 7,450 40,221 5,613 3,895
Cer 4,908 395 57 2,414
Grab 13,989 202 4 1,627
A. Jasen 1,037 9,546 10,505 5,891
C. Orah 436 3 1 5,125
P. Brest 0 18 196 0
OTL 6,012 7,538 2,529 6,070
C. Bor 0 6,971 0 0
Ost. čet. 0 1,745 4 4,883
Ukupno 216,122 196,658 122,265 111,359