Lovište „Vršačke planine“ Vršac je ukupne površine 4.118,38 ha. Udaljeno je od aerodroma „Beograd“ oko 80 km, a od Novog Sada 110 km. Prostire se na masivu vršačkih planina obraslom listopadnim šumama.

Ovo lovište spada u brdski tip sa nadmorskom visinom od 94-641 m.

Glavne vrste krupne divljači su srneća divljač i divlja svinja, a od sitne divljači fazan.

Smeštaj lovaca obezbeđen je u hotelu u Vršcu.

Lov divljih svinja se organizuje pogonom.