Donje podunavlje, Pančevo

///Donje podunavlje, Pančevo
Donje podunavlje, Pančevo2018-02-14T11:56:10+00:00

Lovište „Donje podunavlje“ Pančevo je ukupne površine 3.526,59  ha i udaljeno je od aerodroma „Beograd“ 35 km, a od Novog Sada 90 km. Obuhvata vodenu površinu reke Dunav, priobalje i močvarne terene dunavskih ada.

Glavna vrsta lovne divljači je divlja patka, a u ovom lovištu ima i srneće divljači i divljih svinja.

Smeštaj lovaca obezbeđen je u hotelu u Pančevu.