Podunavsko lovište Plavna, Bač je ukupne površine 3.629,29 ha od čega je 630 ha pod ogradom.

Glavna vrsta krupne divljači je jelen i divlja svinja i prateća vrsta srneća divljač.

U otvorenom delu lovišta mogu se loviti zec i fazan, a u podunavskom delu lovišta divlje patke i divlje guske.
Lovište spada u ravničarski tip sa nadmorskom visinom od 80 do 87 m.

„Podunavsko lovište Plavna“ se nalazi 140 km od aerodroma „Beograd“ i 75 km od Novog Sada.

Lov krupne divljači se organizuje sa visoke čeke. U delu ovog lovišta izgrađen je poligon za grupni lov divljih svinja.

Smeštaj lovaca-turista je u komfornoj kući kapaciteta 25 ležaja u dvokrevetnim sobama i apartmanima.