„Posavsko lovište Kupinik“ Pećinci je ukupne površine 8.740,95 ha.

Glavna vrsta krupne divljači je divlja svinja i srneća divljač, a prateća vrsta jelen.

Ovo lovište spada u ravničarski tip lovišta sa nadmorskom visinom od 84 do 90 m.

„Posavsko lovište Kupinik“ je od Novog Sada udaljeno  90 km, a od aerodroma „Beograd“ 30 km.

 Naslanja se na specijalni rezervat prirode „Obedska bara“ koji je bogat pticama močvaricama.

Poseduje motel „Obedska bara“ za smeštaj gostiju, kapaciteta 11 dvokre-vetnih soba.

Lov na krupnu divljač u ovom lovištu organizuje se sa visoke čeke i pogonom.