Kućine, Šid

Kućine, Šid2018-02-14T11:51:33+00:00

Lovište „Kućine“ Šid je ukupne površine 1.986,48  ha, od čega je pod ogradom 1.403 ha.

Glavna vrsta krupne divljači je divlja svinja i prateća jelen.

Lovište spada u ravničarski tip sa nadmorskom visinom od 79 do 80 m. Skoro celo lovište je pod šumom.

Lovište „Kučine“ udaljeno je od aerodroma „Beograd“ 80 km i 90 km od Novog Sada.

Smeštaj je u lovačkoj kući „Vranjak“, čiji je kapacitet četiri dvokrevetne sobe.

U ovom lovištu se organizuju grupni lovovi na divlje svinje.