„Posavsko lovište Karakuša“ Ruma je ukupne površine 8.125,22  ha od čega je pod ogradom 2.257 ha.

Glavne vrste krupne divljači su: divlja svinja, običan jelen i prateća vrsta srneća divljač.

Ovo lovište spada u ravničarski tip sa nadmorskom visinom od 75 do 80 m. Skoro celo lovište nalazi se pod šumom.

„Posavsko lovište Karakuša“ udaljeno je 70 km od Novog Sada, a od aerodroma „Beograd“ udaljeno je 50 km.
Smeštaj i ishrana lovaca je u lovačkoj kući „Karakuša“ sa maksimalnim kapacitetom od 45 ležajeva i optimalnih 38 ležaja.

Lov krupne divljači obavlja se sa čeke. U ovom lovištu organizuju se grupni lovovi na divlje svinje.