Gajenje šuma

///Gajenje šuma
Gajenje šuma2018-10-10T10:43:33+00:00

Gajenje šuma predstavlja jednu od osnovnih i najvažnijih delatnosti preduzeća kojom je obuhvaćena obnova postojećih i podizanje novih šuma i šumskih kultura, nega i unapređivanje stanja šuma i šumskih kultura i koja je u neposrednoj vezi sa poslovima proizvodnje šumskog semena i sadnog materijala i zaštitom šuma.