Planiranje gazdovanja šumama se odvija posredstvom izrade opštih i posebnih šumskih osnova, izvođačkih planova i godišnjih proizvodno finansijskih planova.