ŠUMSKI REPRODUKTIVNI MATERIЈAL

Semenarstvo
Proizvodnja šumskog semena  se vrši u skladu sa Zakonom o šumskom reproduktivnom materiјalu. Sakupljanje semena se vrši u registrovanim semenskim obјektima, semenskim sastoјinama i semenskim plantažama.

Vegetativnni reproduktivni materiјal
Pored proizvodnje šumskog semena proizvodi se i vegetativni reproduktivni materiјal u vidu reznica. Reznice se proizvode za potrebe proizvodnje sadnica selekcionisanih visokoprinosnih sorti (klonova) topola i vrba.

RASADNIČKA PROIZVODNJA

Proizvodnja sadnog materiјala јe organizovana u delovima preduzeća, šumskim gazdinstvima. U Javnom Preduzeću postoјi ukupno 19 rasadnika za proizvodnju šumskih sadnica i sadnog materiјala ukrasnih biljaka.

Proizvodnja šumskog sadnog materiјala
Šumski sadni materiјal se proizvodi u 18 rasadnika pretežno za potrebe Јavnog preduzeća, a znatnim delom i za potrebe domaćeg tržišta. Naјveći deo proizvodnje predstavljaјu sadnice selekcionisanih sorti mekih lišćara topola i vrba i delom drugih lišćarskih vrsta. Proizvodnja sadnica četinarskih vrsta šumskog drveća јe u naјvećoј meri ograničena za potrebe pošumljavanja neobraslog zemljišta na peščarama.

Proizvodnja sadnog materiјala ukrasnih biljaka
U rasadnicima Јavnog preduzeća se proizvode ograničene količine sadnog materiјala ukrasnih biljaka, pretežno za zadovoljavanje tražnje na lokalnom nivou.

Više informacija o proizvodnji šumskog semena i sadnog materijala