Ostali resursi se koriste na nivo aktivnosti sakupljanja i otkupljivanja jestivih gljiva, bobica kleke za ekstrakciju ulja i destilaciju alkohola i izrade suvenira i sitne galanterije, pretežno od prirodnih materijala, kao što su odbačeni jelenski rogovi i drugi.