U Vojvodini u režimu posebne zaštite nalaze se zaštićena područja koja su veoma različita po kategoriji, veličini ili po tome ko je doneo akt o ustanovljenju zaštite. Na teritoriji Vojvodine nalazi se jedan nacionalni park, brojni rezervati prirode, parkovi prirode, spomenici prirode, kao i izuzetno značajne prirodne retkosti.

Sa različitim oblicima zaštite JP “Vojvodinašume” je određen za upravljača na površini od 70.686,35 ha ili 54,81% u odnosu na površinu šuma i šumskog zemljišta. Takođe, JP „Vojvodinašume“ je korisnik prostora u okviru zaštićenih područja gde su druge institucije upravljači na površini od 10.848,83 ha. Ukupna površina šuma i šumskog zemljišta kojom gazduje JP „Vojvodinašume“ a koja se nalazi u okviru nekog stepena zaštite iznosi 81.535,18 ha ili 63,2% ukupne površine.

Najveći objekti zaštite su specijalni rezervati prirode proglašeni odlukom Vlade Republike Srbije:

  • “Koviljsko-petrovaradinski rit” na površini od 5.895 ha,
  • “Deliblatska peščara” na površini od 34.829 ha,
  • “Obedska bara” na površini od 9.820 ha,
  • “Gornje podunavlje” na površini od 19.605 ha i
  • „Bagremara“ na površini od 117.58 ha.

Više informacija o područjima kojima upravlja JP „Vojvodinašume“