OSNIVANJE PREDUZEĆA

Na osnovu člana 46. Zakona o utvrđivanju određenih nadležnosti Autonomne Pokrajine Vojvodine (,,Sl.glasnik RS,, br.6/02 od 07.02.2002.god.), Skupština APV na sednici održanoj 08.05.2002.godine donela je Odluku o osnivanju Javnog preduzeća ,,Vojvodinašume,, (,,Sl.list APV br.7 od 20.05.2002.god.)

Na osnovu navedene odluke Skupština APV imenovala je Direktora, Upravni i Nadzorni odbor JP ,,Vojvodinašume,,.

Upravni odbor JP ,,Vojvodinašume,, na sednici održanoj 7.juna 2002.godine doneo je ,,Statut,, JP ,,Vojvodinašume,, a saglasnost na isti dala je Skupština APV 03.07.2002.godine.

NAJNOVIJE IZMENE u skladu sa ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA (,,Sl.glasnik RS,, 119/2012)

Na osnovu člana 29.Pokrajinske skupštinske odluke o javnom preduzeću ,,Vojvodinašume,, (,,Sl.list APV,, br.4/2013) i člana 65.stav 2. Zakona o javnim preduzećima (,,Sl.glasnik RS,, br.119/2012) Upravni odbor Javnog preduzeća Vojvodinašume na sednici održanoj 15.03.2013.godine, doneo je Statut JP ,,Vojvodinašume,, Petrovaradin.  Saglasnost na isti dala je Vlada APV 03.04.2013.godine.

Na osnovu člana 12.stav 3. Zakona o javnim preduzećima (,,Sl.glasnik RS,, br.119/2012) Vlada APV je dana 09.07.2014.godine donela rešenje o imenovanju Nadzornog odbora JP ,,Vojvodinašume,, Petrovaradin koji broji 3 člana.

Razvoj

Delatnost razvoja se odvija u pravcu unapređivanja organizacione strukture Preduzeća, racionalizacije rada i razvoja osnovnih delatnosti, kao što su: gajenje, zaštita i korišćenje šuma, planiranje gazdovanja, upravljanje zaštićenim prirodnim dobrima, rasdnička proizvodnja, lovstvo i drugo. Značajna pažnja je posvećena i razvoju pratećih delatnosti poput upravljanja ribolovnim vodama, uzgoja ribe i riblje mlađi i korišćenja ostalih proizvoda šuma.
Preduzeće ima uspostavljenu dugoročnu saradnju sa naučnim i obrazovnim institucijama na izradi i realizaciji razvojnih programa i projekata i usavršavanju stručnjaka.