Turistički programi

///Turistički programi
Turistički programi2021-02-10T13:16:34+00:00

 

TURISTIČKI PROGRAMI ZA POSETE

SPECIJALNIM REZERVATIMA PRIRODE

EVROPSKI AMAZON turistički program za odrasle sa posetom muzeju – SRP „GORNJE PODUNAVLJE“

EVROPSKI AMAZON turistički program za odrasle– SRP „GORNJE PODUNAVLJE“

EVROPSKI AMAZON turistički program za srednjoškolce – SRP „GORNJE PODUNAVLJE“

EVROPSKI AMAZON turistički program za osnovce – SRP „GORNJE PODUNAVLJE“

PLOVIDBA DUNAVSKIM RITOVIMA I MEANDRIMA turistički program – SRP „KOVILJSKO-PETROVARADINSKI RIT“

ŠUMSKI WELLNESS turistički program SRP „OBEDSKA BARA“

EVROPSKI AMAZON turistički program – SRP „GORNJE PODUNAVLJE“

PEŠČANE DINE JUŽNOG BANATA turistički program – SRP „DELIBLATSKA PEŠČARA“

PTIČIJI RAJ OBEDSKE BARE turistički program SRP „OBEDSKA BARA“

DUNAVSKI RITOVI I MEANDRI turistički program – SRP „KOVILJSKO-PETROVARADINSKI RIT“

FOTOSAFARI SA JAROSLAVOM PAPOM turistički program SRP „DELIBLATSKA PEŠČARA“ / SRP „GORNJE PODUNAVLJE“