Lovište „Apatinski rit“ Apatin je površine 6.335,76 ha u tipičnom ritskom ambijentu uz reku Dunav i celo je pod ogradom. Glavna vrsta krupne divljači je jelen i divlja svinja, a prateća vrsta srneća divljač.

Močvarno stanište je idealan rezervat za vodene ptice.

U zimskom periodu od sitne divljači mogu se loviti divlje patke i divlje guske.

Ovo lovište spada u ravničarski tip  sa nadmorskom visinom od 82 do 89 m.

U lovištu je pod šumom 3.583 ha (54,46%), pod pašnjacima i livadama je 956 ha (14,53%), pod njivama i oranicama 137 ha (2,08%), pod vodom, tršćacima i barama 1.005 ha (15,28%) i ostalog zemljišta 898 ha (13,65%).

Lovište „Apatinski rit“ se nalazi na 160 km od aerodroma „Beograd“ i 100 km od Novog Sada.

Ambijent lovišta je tipično ritski, uz Dunav.

Smeštaj i ishrana lovaca-turista obezbeđen je u lovačkoj kući „Mesarske livade“ kapaciteta jedna jednokrevetna soba, tri dvokrevetne i dve trokrevetne sobe. Sve sobe su sa kupatilom.

Lov na krupnu divljač se odvija sa čeke ili zapregom.