Eko turizam

//Eko turizam
Eko turizam2018-08-24T06:57:39+00:00

Vojvodinašume-Turist

Turistička agencija organizator turističkog putovanja

Licenca broj OTP 34/2017     Preradovićeva 2  –  Petrovaradin

 

 

Informacije:

telefon: 021/6432-976021/6432-401

fax:        021/6433-713

Ili nas možete posetiti u poslovnici turističke agencije
,,Vojvodinašume-Turist „- Petrovaradin, Preradovićeva br.2 
Radno vreme agencije radnim danima  od 07.oo h do 15.oo h.