Vojvodinašume-Turist

Turistička agencija organizator turističkog putovanja

Licenca broj OTP  21/2022 (kategorija licence A)

Preradovićeva 2   – Petrovaradin

 

Informacije:

Ili nas možete posetiti u poslovnici turističke agencije
,,Vojvodinašume-Turist “- Petrovaradin, Preradovićeva br.2 
Radno vreme agencije radnim danima  od 07:00 do 15:00