Specijalni rezervat prirode „Koviljsko-petrovaradinski rit“

Koviljsko – Petrovaradinski rit predstavlja kompleks barsko-močvarnih i šumskih ekosistema (5.895 ha), sa brojnim životnim zajednicama, funkcionalno povezanih u integralnu celinu.

Nalazi se u jugoistočnoj Bačkoj, na inundacionom području srednjeg toka Dunava. Temeljne vrednosti ovog prostora su očuvanost i raznovrsnost izvornih orografskih i hidrografskih oblika ritova (ade, rukavci, bare, močvare), očuvanost i bujnost izvornih biljnih zajednica ritova (šume, livade, trstici, ševari), raznovrsnost i bogatstvo faune (206 vrste ptica i 24 vrste riba), naročito prisustvo retkih i proređenih vrsta.

Zbog svojih izuzetnih prirodnih vrednosti Koviljsko-petrovaradinski rit je 1989. godine proglašen za međunarodno značajno stanište ptica (IBA), 2005. god proglašen za međunarodno značajno područje biljaka (IPA), 2004. godine je uvršćen u spisak zaštićenih područja zavisnih od vode i značajnih za basen Dunava (ICPDR) i nalazi se na spisku vlažnih područja Ramsarske konvencije (2012).

Uzimajući u obzir malu udaljenost od Novog Sada (20km) i Beograda (60km) i neposrednu blizinu autoputa E75, Specijalni rezervat prirode „Koviljsko – petrovaradinski rit“ pruža izvanredne mogućnosti sa aspekta uspostavljanja i razvoja turizma i turističke ponude uopšte:

Edukativna staza na  lokalitetu Kurjačka greda dužine 1000 m pogodna je za manje grupe posetilaca.

Lokalitet Šlajz  –  jedan je od najposećenijih i najatraktivnijih lokaliteta u čitavom rezervatu. Najbliži je naselju Kovilj i predstavlja stecište ljubitelja prirode, pecaroša i šetača. Na lokalitetu Šlajz postoji mogućnost iznajmljivanja čamaca i vožnje u funkciji pecanja.

Lokalitet Tikvara –   nalazi se uz nasip, pored lokalnog puta a u neposrednoj blizini manastira Kovilj. Na ovom lokalitetu je izgradjen Ekološko-edukativni centar kojeg čine učionica na otvorenom sa klupama i stolovima i osmatračnica za ptice (kapaciteta za prijem 20 – 30 učenika). Pored ekološke učionice je i osmatračnica za ptice sa koje se pruža pogled na okolnu šumu i bare.

Poseban značaj i atrakciju ovom prostoru daje Manastir Kovilj koji datira iz XIII veka i koji može biti sastavni deo ponuda.

Zakazivanje poseta i obilazak rezervata SRP „Koviljsko-petrovaradinski rit“:

 ,,Vojvodinašume-Turist “ –  tel: 021/ 6432 401, 021/ 6432 976