Klikom na naziv objekta otvara se lokacija na Google mapi.

Red.br. Ogranak Radna jedinica Vrsta objekta Naziv objekta ili
lokalni naziv (URL)
Koordinata (Y) Koordinata (X)
1 Banat Pančevo ŠU Opovo Šumska uprava Opovo 7454987 4989665
2 Banat Pančevo ŠU Zrenjanin Šumska uprava Zrenjanin 7453278 5027339
3 Banat Pančevo ŠU Zrenjanin Izletište Tisa 7438313 5027710
4 Banat Pančevo ŠU Zrenjanin RJ_mehanizacija Zrenjanin 7452272 5022172
5 Banat Pančevo ŠG Šumsko_gazdinstvo Banat Pančevo 7472408 4966313
6 Banat Pančevo ŠG RJ_mehanizacija Pančevo 7472354 4969161
7 Banat Pančevo ŠU Vršac Šumska uprava Vršac 7524784 4997732
8 Banat Pančevo ŠU Vršac Lovačka_kuća Veliko lovačko imanje 7535721 4998013
9 Banat Pančevo ŠU Banatski Karlovac Šumska uprava Banatski_Karlovac 7501430 4989645
10 Banat Pančevo ŠU Banatski Karlovac Lovačka_kuća Flamunda 7506210 4976607
11 Banat Pančevo ŠU Banatski Karlovac Izletište Rošijana 7509350 4974672
12 Banat Pančevo ŠU Banatski Karlovac Izletište Zagajička brda 7515861 4977054
13 Banat Pančevo ŠU Banatski Karlovac Hladnjača Dubovac 7518338 4963266
14 Banat Pančevo ŠU Banatski Karlovac Lovačka_kuća Dubovac 7518344 4963071
15 Banat Pančevo ŠU Banatski Karlovac Lovačka_kuća Banatski jelen 7518516 4963090
16 Banat Pančevo ŠU Banatski Karlovac Lovačka_kuća Marina 7522393 4963217
17 Banat Pančevo ŠU Banatski Karlovac Lovačka_kuća Šumarak 7512778 4963802
18 Banat Pančevo ŠU Banatski Karlovac Osmatračnica Šumarak 7512756 4963606
19 Banat Pančevo ŠU Banatski Karlovac Osmatračnica Dubovac 7518274 4963233
20 Banat Pančevo ŠU Banatski Karlovac Osmatračnica Grebenac 7516539 4974089
21 Banat Pančevo ŠU Banatski Karlovac Osmatračnica Korn 7505788 4978276
22 Banat Pančevo ŠU Banatski Karlovac Osmatračnica Devojački_bunar 7498077 4983110
23 Banat Pančevo ŠU Pančevo Šumska uprava Pančevo 7472039 4969829
24 Banat Pančevo ŠU Kovin Ugostiteljski_objekat Čardak 7507916 4967885
25 Banat Pančevo ŠU Kovin Ugostiteljski_objekat Edukativni_centar 7505224 4968611
26 Banat Pančevo ŠU Kovin Lovačka_kuća Dolina 7502108 4970790
27 Banat Pančevo ŠU Kovin Šumska uprava Kovin 7498688 4954913
28 Banat Pančevo ŠU Kovin Osmatračnica Čardak 7507796 4968008
29 Banat Pančevo ŠU Banatski Karlovac Zgrada_uprave Bela_crkva 7534170 4973557
30 Novi Sad ŠG Prostorije ŠG „Novi Sad“ ŠG „Novi Sad“ 7409550 5011664
31 Novi Sad ŠU Bačka Palanka Zgrada uprave  ŠU Bačka Palanka 7373526 5013311
32 Novi Sad ŠU Bačka Palanka Pristan za čamce Pristan za čamce „Tikvara“ 7373374 5011641
33 Novi Sad ŠU Begeč Zgrada uprave  ŠU Begeč 7392259 5010425
34 Novi Sad ŠU Begeč Pristan za čamce Pristan za čamce „Kod Braše“ 7391777 5009376
35 Novi Sad ŠU Begeč Pristan za čamce Pristan za čamce „Čerevićka skela“ 7396019 5010066
36 Novi Sad ŠU Begeč Pristan za čamce Pristan za čamce „Čarda Bali“ 7400899 5010607
37 Novi Sad ŠU Kovilj Zgrada uprave  ŠU Kovilj 7424121 5008443
38 Novi Sad ŠU Kovilj Pristan za čamce Pristan za čamce „Šlajz“ 7423225 5007745
39 Novi Sad ŠU Kovilj Osmatračnica Osmatračnica za orintologe u SRP KPR 7417593 5008247
40 Novi Sad ŠU Kovilj Osmatračnica Osmatračnica za orintologe u SRP KPR 7417777 5008344
41 Novi Sad ŠU Kovilj Osmatračnica  Osmatračnica 7424062 5008339
42 Novi Sad ŠU Kovilj Eko učionica  Eko učionica 7424057 5008337
43 Novi Sad ŠU Plavna Zgrada uprave  Zgrada uprave 7353555 5024446
44 Novi Sad ŠU Plavna Lovačka kuća Lovačka kuća „Plavna“ 7352429 5021691
45 Novi Sad ŠU Plavna Pristan za čamce Pristan za čamce „Kod Nećka“ 7354325 5017366
46 Novi Sad ŠU Plavna Pristan za čamce Pristan za čamce „Vukovarska skela“ 7344355 5025838
47 Novi Sad RJ „Mehanizacija“ Zgrada uprave  RJ „Mehanizacija“ – zgrada uprave 7392259 5010425
48 Novi Sad RJ „Mehanizacija“ Garaža, radionica i magacin  RJ „Mehanizacija“ -garaža, magacin, radionica u Bačkoj Palanci 7373258 5012147
49 Novi Sad ŠU Titel Zgrada uprave  ŠU Titel 7446193 5006360
50 Novi Sad ŠU Titel Pristan za čamce Pristan za čamce „Titel plaža“ 7446390 5007092
51 Novi Sad ŠU Titel Osmatračnica Osmatračnica za orintologe u SRP KPR 7433278 5004170
52 Novi Sad ŠU Titel Centar za posetioce  Centar za posetioce u SRP KPR 7431119 5003553
53 Lovoturs Lovoturs Lovačka kuća Lovačka kuća „Ristovača“ 7363440 5031518
54 Lovoturs Lovoturs Lovačka kuća Lovačka kuća „Kaćka šuma“ 7414796 5016582
55 Sremska Mitrovica ŠU Morović Upravna zgrada Šumarija „Morović“ 7360194 4986234
56 Sremska Mitrovica ŠU Mehanizacija Park mehanizacije Mehanizacija „Morović“ 7360559 4986582
57 Sremska Mitrovica ŠU Morović Park mehanizacije Semenski centar Morović 7360835 4986636
58 Sremska Mitrovica ŠU Morović Hladnjača Hladnjača Morović 7360800 4986599
59 Sremska Mitrovica ŠU Višnjićevo Upravna zgrada Šumarija „Višnjićevo“ 7364995 4981576
60 Sremska Mitrovica ŠU Višnjićevo Lovačka kuća Lovačka kuća „Vranjak“ 7363314 4989783
61 Sremska Mitrovica ŠU Klenak Upravna zgrada Šumarija „Klenak“ 7398089 4960094
62 Sremska Mitrovica ŠU Klenak Lovačka kuća Lovačka kuća „Karakuša“ 7402282 4962324
63 Sremska Mitrovica ŠU Kupinovo Upravna zgrada Šumarija „Kupinovo“ 7424825 4951465
64 Sremska Mitrovica ŠU Kupinovo Park mehanizacije Mehanizacija „Kupinovo“ 7425148 4952790
65 Sremska Mitrovica ŠU Kupinovo Hotel Obedska bara Hotel „Obedska bara“ 7420217 4955076
66 Sremska Mitrovica ŠG Upravna zgrada ŠG SM Upravna zgrada 7390528 4981227
67 Sombor ŠG Upravna zgrada ŠG Sombor 7353520 5071225
68 Sombor ŠU Apatin Upravna zgrada Apatin 7342238 5059757
69 Sombor ŠU Kozara Upravna zgrada Kozara 7339681 5074043
70 Sombor ŠU Odžaci Upravna zgrada Odžaci 7364590 5041420
71 Sombor ŠU Subotica Upravna zgrada Subotica 7397847 5108855
72 Sombor RJ „Mehanizacija“ Upravna zgrada Apatin 7342238 5059757
73 Sombor ŠU Kozara Lovačka kuća Štrbac 7339736 5076053
74 Sombor ŠU Apatin Lovačka kuća Mesarske livade 7337630 5050230
75 Sombor ŠU Subotica Lovačka kuća Hrastovača 7397288 5113308
76 Sombor ŠU Kozara Pristan za čamce Eko centar-Karapandža 7335123 5085540
77 Sombor ŠU Kozara Pristan za čamce Pčela 7340264 5066294
78 Sombor ŠU Kozara Pristan za čamce Baračka 7334552 5081798
79 Sombor ŠU Kozara Izletište Eko centar-Karapandža 7335086 5085510
80 Sombor ŠU Kozara Izletište Pčela 7340278 5066256
81 Sombor ŠU Kozara Izletište Štuka 7341545 5067568
82 Sombor ŠU Kozara Izletište Dondo 7336683 5072973
83 Sombor ŠU Apatin Izletište Bestrement 7340078 5048598
84 Sombor ŠU Kozara Izletište Štrbac 7341724 5077227
85 Sombor ŠU Kozara Lovačka kuća Kazuk 7340755 5068581