Delatnost razvoja se odvija u pravcu trajnog unapređivanja organizacione strukture Preduzeća, racionalizacije rada i razvoja osnovnih delatnosti, kao što su: gajenje, zaštita i korišćenje šuma, planiranje gazdovanja, upravljanje zaštićenim prirodnim dobrima, rasаdnička proizvodnja, lovstvo i drugo. Značajna pažnja je posvećena i razvoju pratećih delatnosti poput upravljanja ribolovnim vodama, uzgoja ribe i riblje mlađi i korišćenja ostalih proizvoda šuma.

Pored navedenog u sektoru se obavljaju poslovi koji se odnose na uvođenje i primenu standarda u rad i poslovanje preduzeća (FSC međunarodni standardi za setifikaciju održivog gazdovanja šumama), uspostavljanje i održavanje informacionog sistema i izrada programa poslovanja.

Preduzeće ima uspostavljenu dugoročnu saradnju sa naučnim i obrazovnim institucijama na izradi i realizaciji razvojnih programa i projekata, usavršavanju stručnjaka i transferu savremenih naučnih dostignuća i pozitivnih stručnih iskustava u tekuću šumarsku proizvodnju.

Detaljnije informacije