Gazdovanje šumama predstavlja skup ili sintezu svih navedenih aktivnosti usmerenih u pravcu održivog razvoja šumarstva i trajnog unapređenja stanja šuma.