„VOJVODINAŠUME“ Novi Sad

Preradovićeva 2,
21000 Novi Sad – Petrovaradin
Tel: 021/431-144 (centrala)
Fax: 021/6433-139

Šumsko gazdinstvo „Sremska Mitrovica“

Parobrodska 2, 22000 Sremska Mitrovica
Tel: 022/222-111, 022/600-516 (lovstvo), fax:022/612-949
Fax: 022/216-687
Lovački dom „Karakuša“
Tel: 022/451-282
Hotel „Obedska bara“ Pećinci
Tel: 022/88-631
Lovački dom “Vranjak“ Kućine
Tel: 022/737-684
e-mail: lovstvo@sgsmitrovica.rs

Šumsko gazdinstvo „Sombor“

Apatinski put 11, 25000 Sombor
Tel: 025/463-114 ili 463-111 (centrala), 025/463-119 (lovstvo), 025/463-130 (lovstvo)
Fax: 025/463-115
Lovačka kuća – vila „Štrbac“
Lovište „Kozara“, Bački Monoštor
Tel: 025/807-534
Lovačka kuća „Mesarske livade“ Apatin
Tel: 025/772-511
Lovačka kuća „Hrastovača“ Subotica
Tel:024/550-482
Lovačka kuća „Kamarište“ Odžaci
Tel: 025/742-156
e-mail: sgplan@sgsombor.co.rs

Šumsko gazdinstvo „Banat“ Pančevo

Maksima Gorkog 24, 26000 Pančevo
Tel: 013/342-899 (centrala)
Fax: 013/353-585
Lovačka kuća „Dragićev hat“
Tel: 013/767-087
e-mail: sgpa@banatsume.rs

Šumsko gazdinstvo „Novi Sad“ Novi Sad

Vojvode Putnika 3, 21000 Novi Sad
Tel: 021/ 557-406
Fax: 021/557-706

Podunavsko Lovište „Plavna„, tel: 021/2078-255
Koviljski rit, tel: 021/ 29-88-028

„Vojvodinašume-Lovoturs“

Preradovićeva 2, 21131 Petrovaradin
Tel/Fax: 021/432-221

Turistička  agencija „Vojvodinašume-Turist“ 

Preradovićeva 2, 21131 Petrovaradin

Tel: 021/6432-401, 6432-976
Fax: 021/6433-713
e-mail: hunt@vojvodinasume.rs