Home2018-07-20T11:29:26+00:00

Izdvajamo

PROLEĆNA VOLONTERSKA AKCIJA NA OBEDSKOJ BARI

U četvrtak 23.03.2023. god u SRP « Obedska bara » održana je još jedna volonterska akcija. Ovog puta akciju je organizovala organizacija Discover Serbia a volonteri su bili zaposleni kompanije Robert BOSCH. U akciji je uklonjeno oko 2 t otpada, uglavnom uz rubove rezervata koji gravitira ka selu Kupinovo i [...]

Poslednje vesti:

OBAVEŠTENJE O III (TREĆOJ) RESERTIFIKACIJI ČETVRTOG CIKLUSA FSC™ (FSC C021645) SERTIFIKACIJE ODRŽIVOG GAZDOVANjA ŠUMAMA JP „VOJVODINAŠUME“

Obaveštavamo sve zainteresovane da će se III (treća) resertifikacija četvrtog ciklusa FSC™ (FSC C021645) sertifikacije održivog gazdovanja šumama  JP „Vojvodinašume“ održati u periodu od 14. do 16. marta 2023. godine prema planu sertifikacionog tela SGS Beograd d.o.o. koji će biti naknadno utvrđen.

24. FORVARDER U JP ,,VOJVODINAŠUME“

Ljudi koriste drvo već nekoliko hiljada godina unazad za tekstil, za drvnu građu, za ogrev i dr. a tokom godina pronalazili su i unapređivali razne modele kako da proizvode drvne sortimente na ekonomično najprihvatljiviji način. Jedan od procesa proizvodnje drvnih sortimenata u šumarstvu, započinje promišljanjem kako ćemo izvući posečeno drvo [...]

HUMANITARNI LOV NA FAZANE U BAČKOJ TOPOLI

JP ,,Vojvodinašume“ drugo najveće JP u Vojvodini, aktivno uklapa sve srodne aktivnosti koje se odnose na osnovne delatnosti Vojvodinašume, a koje podrazumevaju  pošumljavanje, sadnju, negu drveća i u vreme koje je trenutno aktuelno i doniranje ogrevnog drveta najugroženijim slojevima društva kao i organizovanje humanitarnih akcija ovakvog tipa. Lovstvo spada u [...]

FORUM ,,DRUŠTVO PRIRODI ILI PRIRODA DRUŠTVU?“

Forum “Društvo prirodi ili priroda društvu?” održan je 20.12.2022. godine u Privrednoj komori u Beogradu u okviru četvrte sezone projekta “Zasadi drvo”. Okupljanje relevantnih institucija, eminentnih stručnjaka, kompanija, građana, medija na jednom mestu - na Forumu iz oblasti šumarstva, postalo je tradicionalno, a njegova važnost upravo je u porukama, preporukama [...]

KONFERENCIJA EKOSOP 2022

Udruženje “Čepom do osmeha”, drugi put je organizovalo konferenciju “EKOSOP 2022” u Novom Sadu na kojoj je učestvovalo i JP “Vojvodinašume”. Teme konferencije su bile ekološko socijalno preduzetništvo i zaštita životne sredine, a pored tematskih panela, bilo je upriličeno i potpisivanje Novosadske deklaracije razumevanja i potrebe zajedničkog delovanja za održiv, [...]

Sve vesti