Home2018-07-20T11:29:26+00:00

Izdvajamo

ODRŽAN SEMINAR ,,PODRŠKA ČUVARIMA ZAŠTIĆENIH PODRUČJA U VOJVODINI“

U Somboru je 3.decembra 2021. godine održan seminar za čuvare zaštićenih područja u Vojvodini u okviru projekta „Podrška čuvarima prirode u Vojvodini“. Seminar je organizovala Asocijacija čuvara prirode u Vojvodini i Srbiji, a u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za urbanizam i zaštitu životne sredine. Cilj seminara je bio da čuvari [...]

Poslednje vesti:

POŠUMLJAVANJE SA VOLONTERIMA U SUBOTIČKOJ PEŠČARI

U subotu, 20.11. u Subotičkoj šumi zaposleni JP „Vojvodinašume“ u saradnji sa volonterima izvršili su pošumljavanje odeljenja 75 (odsek a) u okviru Gazdinske jedinice „Subotičke šume“. 29 volontera i 33 zaposlena iz JP „Vojvodinašume“ posadili su 3.000 sadnica crnog bora. Sadnice bora su obezbeđene iz rasadnika u Hrastovači. Volonteri i [...]

OBILAZAK DELOVA ŠUMSKIH SASTOJINA U SUBOTIČKIM ŠUMAMA

Kao jedan od zaključaka okruglog stola „Ko to tamo seče“ posvećenog Subotičkim šumama održanog 05. 10. 2021. godine u Infostud habu Subotica u organizaciji portala subotičke.rs, realizovan je 06. 11. 2021. godine zajednički obilazak terena, tj. delova šumskih sastojina u GJ „Subotičke šume“ na kojima su radovi na obnovi šuma [...]

REKORDAN ODSTREL TROFEJNIH JELENA – SEPTEMBAR 2021 ,,RIKA 2021″

JP “Vojvodinašume“ gazduje na 17 lovišta posebne namene, kojih je ukupno na površini od 109.824 ha.  Matični fond  jelenske divljači je  3.546 jedinki. Gazduje se  jelenskom divljači u 8 lovišta, na lovno produktivnoj površini od 60.402 ha, od čega je 23.501 ha u ograđenim lovištima i ograđenim delovima lovišta, i [...]

RADNI DAN ZA PRIRODU NA OBEDSKOJ BARI

Nа pоdručјu SRP “Оbеdskа bаrа“, u subоtu 16.10.2021. gоdinе, upravljač ЈP „Vојvоdinаšumе“ u saradnji sa Мlаdim istrаživаčima Srbiје i Pоkrајinskim Zаvоdоm zа zаštitu prirоdе, rеаlizovali su rаdni dаn zа prirоdu uz učеšćе 50 mlаdih vоlоntеrа iz cеlе Srbiје. Revitalizovana su vlаžna stаništа nа lоkаlitеtu Vеliki vоk gdе se nalazi kompleks [...]

ORAO KRSTAŠ NA HRANILIŠTU U DELIBLATSKOJ PEŠČARI

U ponedeljak 18.10.2021. je iz Šumskog gazdinstva “Banat” Pančevo dostavljena informacija i potkrepljena dokumentovanim fotografijama o ponovnom prisustvu orla krstaša u Deliblatskoj peščari. Ovo je dokaz da je rad Šumskog gazdinstva “Banat” Pančevo kao upravljača, koji traje već duži niz godina, na očuvanju ekosistema i vrsta na ovom području svakako [...]

Sve vesti