Vesti

/Vesti
Vesti2018-07-11T07:03:45+00:00

SVEČANOM AKADEMIJOM OBELEŽENO 20 GODINA POSLOVANJA JP ,,VOJVODINAŠUME“

Dvadeset godina rada i poslovanja Javnog preduzeća „Vojvodinašume“ obeleženo je 30.09.2022.g.  u Novom Sadu održavanjem svečane akademije u Kongresnom centru Master. Pod sloganom „Štitimo prirodu, čuvamo šume“, JP “Vojvodinašume” je ugostilo visoke predstavnike iz sfere privrede, nauke i politike iz zemlje i inostranstva, kao i eminentne stručnjake i partnere. Na početku svečane [...]

PROLEĆNA VOLONTERSKA AKCIJA NA OBEDSKOJ BARI

U četvrtak 23.03.2023. god u SRP « Obedska bara » održana je još jedna volonterska akcija. Ovog puta akciju je organizovala organizacija Discover Serbia a volonteri su bili zaposleni kompanije Robert BOSCH. U akciji je uklonjeno oko 2 t otpada, uglavnom uz rubove rezervata koji gravitira ka selu Kupinovo i pored putnog [...]

AKTIVNOSTIMA U SVIM OGRANCIMA PREDUZEĆA OBELEŽEN MEĐUNARODNI DAN ŠUMA

Šume, njihovo održivo upravljanje i korišćenje, ključni su za borbu protiv klimatskih promena ali su jedan od važnih faktora u smanjenju siromaštva i dostizanju ciljeva održivog razvoja (Sustainable Development Goals). Šume, pokrivajući trećinu svetske kopnene površine, obezbeđuju i više od 300 različitih funkcija. Oko 1,6 milijardi ljudi direktno zavisi od šuma i [...]

III (treća) RESERTIFIKACIJA ČETVRTOG CIKLUSA FSC™(FSC C021645) SERTIFIKACIJE ODRŽIVOG GAZDOVANJA ŠUMAMA JP ,,VOJVODINAŠUME“

U okviru procesa FSC™ (FSC C021645) sertifikacije održivog gazdovanja šumama JP ,,Vojvodinašume" po individualnom modelu, vodeći ocenjivač SGS-a Bojan Đurić (glavni ocenjivač – trener, SGS Beograd d.o.o.) i ocenjivač SGS-a Milan Toth (glavni ocenjivač - trener, SGS Slovakia spol. s.r.o), izvršili su kontrolu trenutnog stanja sistema gazdovanja šumama JP „Vojvodinašume“ u okviru [...]

NASELJAVANJE MUFLONA I JELENA LOPATARA U LOVIŠTE POSEBNE NAMENE ,,SUBOTIČKE ŠUME“

Otklanjanje posledica migrantske krize saniranjem štete na matičnom fondu muflona i jelena lopatara u lovištu „Subotičke šume“, naseljavanjem muflona i jelena lopatara. Tokom trajanja migrantske krize kroz lovište posebne namene “Subotičke šume“ kojim gazduje JP “Vojvodinašume“, u periodu od 2015-2022. godine, prošao je veliki broj migranata. Ograđeni deo lovišta “Subotičke šume“ u [...]

BIVŠA DEPONIJA KRAJ ČELAREVA U NOVOM RUHU

Na poziv Skupštine opštine Bačka Palanka, JP „Vojvodinašume“ je uzelo aktivno učešće u projektu rekultivacije bivše deponije u Čelarevu, a  Adria Media Group sa kojom je Preduzeće jedan od partnera u akciji „Zasadi drvo“ rado je podržala ovu aktivnost i medijski je propratila. Sredinom prošle godine, ovde je bila neuređena, divlja deponija, [...]

OBAVEŠTENJE O III (TREĆOJ) RESERTIFIKACIJI ČETVRTOG CIKLUSA FSC™ (FSC C021645) SERTIFIKACIJE ODRŽIVOG GAZDOVANjA ŠUMAMA JP „VOJVODINAŠUME“

Obaveštavamo sve zainteresovane da će se III (treća) resertifikacija četvrtog ciklusa FSC™ (FSC C021645) sertifikacije održivog gazdovanja šumama  JP „Vojvodinašume“ održati u periodu od 14. do 16. marta 2023. godine prema planu sertifikacionog tela SGS Beograd d.o.o. koji će biti naknadno utvrđen.

24. FORVARDER U JP ,,VOJVODINAŠUME“

Ljudi koriste drvo već nekoliko hiljada godina unazad za tekstil, za drvnu građu, za ogrev i dr. a tokom godina pronalazili su i unapređivali razne modele kako da proizvode drvne sortimente na ekonomično najprihvatljiviji način. Jedan od procesa proizvodnje drvnih sortimenata u šumarstvu, započinje promišljanjem kako ćemo izvući posečeno drvo iz šume. [...]