Vesti

Home/Vesti
Vesti2018-07-11T07:03:45+00:00

SANACIJA ŠTETA OD VETROLOMA I VETROIZVALA NA PODRUČJU JP „VOJVODINAŠUME“ PETROVARADIN

Sredinom jula olujni vetar naneo je veliku štetu šumama na području kojim gazduje JP „Vojvodinašume“" Petrovaradin. Šteta je naneta u vidu vetroloma i vetroizvala na velikim površinama (1.300 ha potpuno devastirane šume), kao i na pojedinačnim stablima (15.000 hektara). Procenjuje se da je na navedenoj površini uništeno preko 450.000 m3 topole [...]

TRANSLOKACIJA I SPAŠAVANJE RIBE I RIBLJE MLAĐI IZ RAZLIVA REKE DUNAV – SRP ,,GORNJE PODUNAVLJE“ 02.08.2023.g.

JP ,,Vojvodinašume" je 02. 08. 2023. godine realizovalo drugu ovogodišnju akciju spašavanja ribe i riblje mlađi i to u razlivu (zaleđu), tj. plavnom području reke Dunav. Iz bara Apatinskog rita (bara na Ferencovoj proseci, bara u Staklari i Markova bara) na području SRP „Gornje Podunavlje“ riblja mlađ je prebačena u glavno [...]

TRANSLOKACIJA I SPAŠAVANJE RIBLJE MLAĐI IZ RAZLIVA REKE SAVE – RP ,,OBEDSKA BARA“

JP „Vojvodinašume“ je korisnik šest delova ribarskih područja „Srem“, „Banat“ i „Bačka“ na rekama Dunav, Sava i Studva i četiri ribarska područja u okviru zaštićenih područja u ukupnoj dužini od 395 km. Kao odgovoran korisnik najvećeg broja ribarskih područja na teritoriji AP Vojvodine, JP „Vojvodinašume“ će u skladu sa programima upravljanja ribarskim [...]

PROJEKAT – LIFE WILDISLANDS – JP ,,VOJVODINAŠUME“ I NABAVKA NOVE OPREME

Promocija opreme (bagera) nabavljenog u okviru projekta LIFE WILDISLANDS Datum: 17.07.2023 g; Mesto: Šumska uprava „Apatin“ JP ,,Vojvodinašume" su predstavile novu mašinu – bager, koji je nabavljen u okviru projekta LIFE WILDISLANDS. Tom prilikom, direktor JP ,,Vojvodinašume" Roland Kokai je naglasio: Projekat LIFE WILDISLANDS - Roland Kokai direktor JP,, Vojvodinašume" izjava [...]

ZAHVALNICA DIREKTORU JP ,,VOJVODINAŠUME“ ROLANDU KOKAIU POVODOM OBELEŽAVANJA 102. godine ŠUMARSKOG FAKULTETA

Povodom obeležavanja 102. godine obrazovnog, naučnog i stručnog rada Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, dekan prof. dr Branko Stajić dodelio je zahvalnicu direktoru JP "Vojvodinašume" Rolandu Kokaiu za unapređenje međusobne saradnje i finansijsku i organizacionu pomoć u izvođenju nastave i naučno-istraživačkog rada.

NABAVKA HARVESTERA ,,JOHN DEERE“ 1470G u ŠG NOVI SAD kao i LETILICE DJI AGRAS T – 30 2023g.

INFORMACIJA: NABAVKA NAJSAVREMENIJIH TEHNIČKIH SREDSTAVA U OKVIRU JP VOJVODINAŠUME: Javno preduzeće „Vojvodinašume“ nabavilo je za potrebe izvođenja radova u šumarstvu dve savremene mašine: Harvester “John Deere” 1470 G u ŠG Novi Sad Letilica (dron) DJI Agras T – 30 2023g Mašine su predstavljene u Šumskoj upravi Begeč, a direktor g-din Roland [...]

12. SASTANAK MREŽE ZAŠTIĆENIH PODRUČJA (12th European Charter Network Meeting)

U periodu od 16. do 18. 05. 2023. godine u Infocentru Triglavska Roža Bled, Slovenija, održan je 12. sastanak mreže zaštićenih područja koja imaju Evropsku povelju za održivi turizam (12th European Charter Network Meeting) sa obilaskom Nacionalnog parka Triglav (Slovenija) i Parco Naturale Prealpi Giulie (Italija) u prekograničnom ekoregionu Julian Alps [...]