Vesti

Vesti2018-07-11T07:03:45+00:00

MEĐUNARODNI DAN ŠUMA 21.03.2024. g.

Dana 21.marta, širom planete je obeležen Međunarodni dan šuma,  u cilju promovisanja svesti o značaju i vrednosti šuma. Tema ovogodišnjeg Međunarodnog dana šuma nosila je naziv “Šume i inovacije: Nova rešenja za bolji svetˮ. Centralni događaj kojim je obeležen Međunarodni dan šuma održan je na prostoru JP “Vojvodinašume“ u lovačkoj kući [...]

I (prvi) REDOVNI NADZOR ČETVRTOG CIKLUSA FSC™ (FSC C021645) SERTIFIKACIJE ODRŽIVOG GAZDOVANJA ŠUMAMA JP ,,VOJVODINAŠUME“

U okviru procesa FSCTM (FSC C021645) sertifikacije održivog gazdovanja šumama JP ,,Vojvodinašume" po individualnom modelu, ocenjivači SGS-a Bojan Đurić (glavni ocenjivač – trener, SGS Beograd d.o.o.), Milan Toth (ocenjivač - trener, SGS Slovakia spol. s.r.o) i Dragomir Đorđević (tehnički ekspert, SGS Beograd d.o.o.), izvršili su kontrolu trenutnog stanja sistema gazdovanja šumama [...]

OBAVEŠTENJE O I (PRVOM) REDOVNOM NADZORU ČETVRTOG CIKLUSA FSC™ (FSC C021645) SERTIFIKACIJE ODRŽIVOG GAZDOVANjA ŠUMAMA JP „VOJVODINAŠUME“

Obaveštavamo sve zainteresovane da će se I (prvi) redovni nadzor četvrtog ciklusa FSC™ (FSC C021645) sertifikacije održivog gazdovanja šumama  JP „Vojvodinašume“ održati u periodu od 11. do 13. marta 2024. godine prema planu sertifikacionog tela koji će biti naknadno utvrđen.

EVAKUACIJA STOKE SA KRČEDINSKE ADE

Direktor JP “Vojvodinašume” g-din Roland Kokai posetio Krčedinsku adu JP “Vojvodinašume” je stavilo na raspolaganje ljudske i tehničke kapacitete u cilju spasavanja oko 200 konja i goveda sa Krčedinske ade. Evakuacija stoke koja danima čeka zarobljena zbog poplavnog talasa Dunava na Krčedinskoj adi traje već drugi dan, a današnje aktivnosti je obišao [...]

ODRŽANA II (druga) RADIONICA ZAINTERESOVANIH STRANA U OKVIRU PROJEKTA HORIZON CIROCCO

JP “Vojvodinašume” i INOSENS su u okviru Horizon projekta Cirocco, 05.12.2023. god organizovali 2. Radionicu zainteresovanih strana u Novom Sadu, u prostorijama Prirodno matematičkog fakulteta. Radionica je bila dostupna i onlajn. Cilj radionice je bio da se diskutuju specifičnosti peščanih terena u Evropi u pogledu podrške održivoj obnovi životne sredine, zatim [...]

VELIKO JESENJE PORIBLJAVANJE REKA DUNAV, SAVA I STUDVA NA PODRUČJU VOJVODINE U 2023. god.

Poribljavanje je jedna od značajnih mera za očuvanje i unapređenje ribljeg fonda na svim ribolovnim područjima i ima za cilj da obezbedi očuvanje i povećanje ribljeg fonda, kao i proširenu reprodukciju kod postojećih vrsta riba. U okviru velike jesenje akcije poribljavanje delova ribarskih područja ,,SREM“ ; ,,BANAT“ ; [...]