Javne nabavke

/Javne nabavke/
25. 10.
2022

Održavanje i popravka elektro i gromobranskih instalacija i mreža, 2022.god.(za potrebe Direkcije JP, ŠG „Novi Sad“ i „Lovoturs-a“)

Dokumentacija
21. 10.
2022

Zanatski radovi na održavanju objekata 2022.god. – (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)

Dokumentacija
20. 10.
2022

PREGLED I REMONT TRAFO-STANICE 2022 za ŠG „Novi Sad“ – Partija br.1: Pregled (revizija) stubne trafo-stanic

Dokumentacija
17. 10.
2022

Kalibracija aparata za alkotest 2022. god. – (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)

Dokumentacija
13. 10.
2022

Servisiranje i održavanje vozila, mehanizacije, mašina, uređaja, njihovih komponenti i dr. za potrebe ŠG Sremska Mitrovica (II)

Dokumentacija
13. 10.
2022

Servisiranje i održavanje vozila, mehanizacije, mašina, uređaja, njihovih komponenti i dr. 2022. god. – (za potrebe Direkcije JP) (II)

Dokumentacija