Javne nabavke

/Javne nabavke/
12. 03.
2022

Obavezna oprema i kozmetika za vozila, anttifriz, kočne i ostale tečnosti za maš. i mot. vozila 2022. god. – (za potrebe ŠG „Novi Sad“)

Dokumentacija
11. 03.
2022

Usluga procene vrednosti osnovnih sredstava 2022.god. – (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)

Dokumentacija
04. 03.
2022

Servis PP aparata i opreme za zaštitu od požara za ŠG Novi Sad 2022. god. – (za potrebe ŠG „Novi Sad“)

Dokumentacija
01. 03.
2022

Diferencijalna korekcija tačaka snimljenih GPS uređajem (i web servisi za preuzimanje podataka katastra), 2022. god. –

Dokumentacija
24. 02.
2022

Oprema za prvu pomoć po pravilniku zaštite na radu 2022. godine – (za potrebe ŠG „Banat“ Pančevo)

Dokumentacija
23. 02.
2022

Prostirka za fazane – šuška 2022.god. – (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)

Dokumentacija