Javne nabavke

/Javne nabavke/
10. 11.
2020

DEČIJI-NOVOGODIŠNJI PAKETIĆI (VAUČERI) 2020.god.

Dokumentacija
 • Poziv za podnošenje ponuda
 • Napomena: Konkursna i sva prateca dokumentacija nalaze se na Novom Portalu Javnih nabavki na sledećoj internet adresi    https://jnportal.ujn.gov.rs/
06. 11.
2020

Servisiranje i održavanje vozila, mehanizacije, mašina, uređaja, njihovih komponenti i dr. 2020. god. – ( za potrebe Direkcije JP i “Vojvodinašume – Lovoturs“)

Dokumentacija
 • Poziv za podnošenje ponuda
 • Napomena: Konkursna i sva prateca dokumentacija nalaze se na Novom Portalu Javnih nabavki na sledećoj internet adresi    https://jnportal.ujn.gov.rs/
04. 11.
2020

RAČUNARI, RAČUNARSKA OPREMA I PRATEĆI SOFTVER 2020. GOD.

Dokumentacija
 • Poziv za podnošenje ponuda
 • Napomena: Konkursna i sva prateca dokumentacija nalaze se na Novom Portalu Javnih nabavki na sledećoj internet adresi    https://jnportal.ujn.gov.rs/
03. 11.
2020

SADNICE I REZNICE 2020. GOD. (II)

Dokumentacija
 • Poziv za podnošenje ponuda
 • Napomena: Konkursna i sva prateca dokumentacija nalaze se na Novom Portalu Javnih nabavki na sledećoj internet adresi    https://jnportal.ujn.gov.rs/
02. 11.
2020

AUTOBUS 2020. GOD. – (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)

Dokumentacija
 • Poziv za Podnošenje ponuda
 • Napomena: Konkursna i sva prateca dokumentacija nalaze se na Novom Portalu Javnih nabavki na sledećoj internet adresi    https://jnportal.ujn.gov.rs/
26. 10.
2020

KORIŠĆENJE ŠUMA 2020. GOD. (III)

Dokumentacija
 • Poziv za podnošenje ponuda
 • Napomena: Konkursna i sva prateca dokumentacija nalaze se na Novom Portalu Javnih nabavki na sledećoj internet adresi    https://jnportal.ujn.gov.rs/
19. 10.
2020

Antivirus softver-dvogodišnja licenca 2020. god.

Dokumentacija
 • Poziv za podnošenje ponuda
 • Napomena: Konkursna dokumentacija nalazi se na Novom Portalu Javnih nabavki na sledećoj internet adresi    https://jnportal.ujn.gov.rs/
16. 10.
2020

Dohrana za divljač – stočna (kamena) so 2020. god. – (za potrebe ŠG Novi Sad)

Dokumentacija
16. 10.
2020

Hrana za divljač-zrnasta i kabasta 2020. god. II

Dokumentacija
 • Poziv za podnošenje ponuda
 • Napomena: Konkursna dokumentacija nalazi se na Novom Portalu Javnih nabavki na sledećoj internet adresi    https://jnportal.ujn.gov.rs/
15. 10.
2020

“Prostirka za fazane; konje…II” 2020.g – (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)

Dokumentacija
15. 10.
2020

Usluge tehičkog pregleda putničkih automobila i traktora 2020. god. – (za potrebe Direkcije JP i „Lovoturs“-a)

Dokumentacija