Javne nabavke

/Javne nabavke/
31. 03.
2022

Hidrantni kreč za dezinfekciju volijera 2022. god. – (za potrebe „Vojvodinašume-Lovoturs“-a)

Dokumentacija
30. 03.
2022

Usluge tehničkog pregleda putničkih automobila i traktora 2022. god. – (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)

Dokumentacija
25. 03.
2022

Lekarski pregledi radnika periodički i sanitarni 2022. god. – (za potrebe Vojvodinašume-Lovoturs“-a)

Dokumentacija
16. 03.
2022

Opšti i drugi završni građevinski radovi za ŠG Novi Sad 2022. god. (Partija: Popravka krova na službenim stanovima u Futogu)

Dokumentacija
16. 03.
2022

Servis motornih testera i čistača, 2022. god. – (za potrebe „Lovoturs“-a)

Dokumentacija