Javne nabavke

Home/Javne nabavke/
18. 11.
2022

Servisiranje i održavanje vozila, mehanizacije, mašina, uređaja, njihovih komponenti i dr., 2022. god. – (za potrebe Direkcije JP i „Lovoturs“-a)

Dokumentacija
17. 11.
2022

Održavanje i monitoring sistema video nadzora i alarmnog sistema 2022. god – (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)

Dokumentacija
16. 11.
2022

Kupovina domaćih životinja – pas krvoslednik 2022.god. – (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)

Dokumentacija
16. 11.
2022

Montažne police za arhivu 2022.god. – (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)

Dokumentacija
15. 11.
2022

Potrošni materijal za higijenu, 2022.god. (za potrebe Direkcije JP i „Vojvodinašume-turist“-a)

Dokumentacija
10. 11.
2022

Žičano pletivo, bodljikava, paljena i pocinkovana žica 2022.god. (III) – (za potrebe ŠG „Sombor“)

Dokumentacija
09. 11.
2022

Servisiranje i održavanje vozila, mehanizacije, mašina, uređaja, njihovih komponenti i dr. 2022.god. – (za potrebe ŠG “Sombor“) (II)

Dokumentacija