Javne nabavke

22. 07.
2022

Prskalice za hemijsku zaštitu i opremu, 2022. god. (za potrebe ŠG „Banat“ Pančevo)

Dokumentacija
22. 07.
2022

Hrana i piće za lovačke kuće i restorane u okviru JP „Vojvodinašume“ 2022. (II) – (za potrebe „Lovoturs“-a)

Dokumentacija
19. 07.
2022

Žičano pletivo, bodljikava, paljena i pocinkovana žica 2022. god. – (za potrebe ŠG “Banat“ Pančevo)

Dokumentacija
18. 07.
2022

Voda za piće, sa aparatom za toplu i hladnu vodu, 2022. god., za potrebe ŠG Novi Sad

Dokumentacija
16. 07.
2022

Servisiranje i održavanje vozila, mehanizacije, mašina, uređaja, njihovih komponenti i dr. 2022.god – (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)

Dokumentacija
16. 07.
2022

Servisiranje birotehničke opreme (fotokopir aparata, štampača i dr.) -(za potrebe Direkcije JP, „Lovoturs“-a i „Vojvodinašume-Turist“)

Dokumentacija
15. 07.
2022

Servisiranje računara i računarske opreme 2022.god.- (za potrebe Direkcije JP, „Lovoturs“-a i „Vojvodinašume-Turist“)

Dokumentacija
15. 07.
2022

Održavanje komunikacionih – LAN i telefonskih instalacija (i telefonskih centrala) – (za potrebe Direkcije JP, ŠG Novi Sad, „Lovoturs“-a i „Vojvodinašume-Turist“-a)

Dokumentacija
15. 07.
2022

Servisiranje uređaja sa sistemom za hlađenje 2022.g – (za potrebe ŠG “Sremska Mitrovica“)

Dokumentacija
14. 07.
2022

Održavanje i monitoring sistema video nadzora i alarmnog sistema 2022. god. – (za potrebe ŠG “Banat“ Pančevac)

Dokumentacija
14. 07.
2022

Servis PP aparata i opreme za zaštitu od požara, 2022.god.(za potrebe Direkcije JP, „Lovoturs“-a i „Vojvodinašume-turist“-a)

Dokumentacija
13. 07.
2022

Usluge tehničkog pregleda putničkih automobila i traktora 2022. god. – (za potrebe ŠG „Banat Pančevo)

Dokumentacija