Javne nabavke

Home/Javne nabavke/
31. 05.
2022

Servis PP aparata i opreme za zaštitu od požara 2022. godine – (za potrebe ŠG „Banat“ Pančevo)

Dokumentacija
30. 05.
2022

Oprema za uzgoj fazanskih pilića 2022.god. – (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)

Dokumentacija
28. 05.
2022

Dezinfekcija i/ili deratizacija, dezinsekcija 2022. god. – (za potrebe ŠG “Banat“ Pančevo)

Dokumentacija
25. 05.
2022

Servis pp aparata i opreme za zaštitu od požara 2022.god. – ( za potrebe ŠG“Sombor“)

Dokumentacija
25. 05.
2022

Hidrantni kreč za dezinfekciju volijera 2022. god. – (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)

Dokumentacija
25. 05.
2022

Oprema za dezinfekcione barijere i dezificijensi 2022. god. – (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)

Dokumentacija
23. 05.
2022

Prostirka za fazane (suvi pesak) 2022. god. – (za potrebe „Vojvodinašume-Lovoturs“-a)

Dokumentacija
19. 05.
2022

Glineni golubovi sa pratećom municijom i opremom, 2022. god. (za potrebe „Lovoturs“-a)

Dokumentacija
18. 05.
2022

Tehnički gasovi – boce za autogeno zavarivanje (acetilen, kiseonik, ugljen-dioksid), 2022. god., za ŠG Novi Sad

Dokumentacija