Javne nabavke

/Javne nabavke/
16. 05.
2022

Monitoring jelenske divljači na području Donjeg Srema: Lovište „Kupinik“ i susedna lovišta lovačkih udruženja, 2022. god.

Dokumentacija
16. 05.
2022

OBAVLJANJE UGOSTITELJSKIH USLUGA 2022. GOD. – (za potrebe ŠG „Banat“ Pančevo)

Dokumentacija
16. 05.
2022

Konsultantske usluge za uvođenje sistema revizije u poslovanje JP „Vojvodinašume“, 2022. god.

Dokumentacija
09. 05.
2022

Održavanje pumpnih automata za točenje goriva 2022.god. – (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)

Dokumentacija
30. 04.
2022

Ugostiteljska oprema za lovačke kuće – madraci, posteljina, ćebad, peškiri, posuđe, pribor za jelo i dr. 2022. god.

Dokumentacija
26. 04.
2022

Pregledi opreme u skladu sa ZBZR- Pregled mašina i opreme (dizalice, strugovi, utovarači i sl.) 2022. god. – (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)

Dokumentacija