Javne nabavke

/Javne nabavke/
09. 09.
2021

Usluge tehničkog pregleda putničkih automobila i traktora 2021. god. – (za potrebe ŠG“Sombor“)

Dokumentacija
  • Poziv za podnošenje ponuda
  • Napomena: Konkursna i sva prateca dokumentacija nalaze se na Novom Portalu Javnih nabavki na sledećoj internet adresi    https://jnportal.ujn.gov.rs/
08. 09.
2021

Montažne police za arhivu 2021 god. – (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)

Dokumentacija
08. 09.
2021

Sakupljanje, prevoz, prerada i uništavanje otpadaka životinjskog porekla i uginulih životinja, 2021. god.

Dokumentacija
02. 09.
2021

Pregledi opreme u skladu sa ZBZR Partija: Pregled mašina i opreme (dizalice, strugovi, utovrivači i sl) – ZBZR 2021. god. – (za potrebe ŠG Novi Sad)

Dokumentacija
02. 09.
2021

Balirana hrana za podolsko goveče 2021. godine – (za potrebe ŠG „Banat“ Pančevo)

Dokumentacija
02. 09.
2021

Klima uređaji sa ugradnjom 2021.god. – (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)

Dokumentacija
02. 09.
2021

Hrana i piće za lovačke kuće i restorane u okviru JP „Vojvodinašume“ 2021. godina (za potrebe Ogranka preduzeća „Vojvodinašume-Lovoturs“)

Dokumentacija
  • Poziv za podnošenje ponuda
  • Napomena: Konkursna i sva prateca dokumentacija nalaze se na Novom Portalu Javnih nabavki na sledećoj internet adresi    https://jnportal.ujn.gov.rs/
01. 09.
2021

Supstrati za rasadničku proizvodnju – humus 2021. god. – (za potrebe ŠG „Sombor“)

Dokumentacija
31. 08.
2021

Kontejeneri za smeštaj radnika 2021. god. – (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)

Dokumentacija
28. 08.
2021

Žičano pletivo 2021. god. – (za potrebe ŠG „Sombor“)

Dokumentacija
  • Poziv za podnošenje ponuda
  • Napomena: Konkursna i sva prateca dokumentacija nalaze se na Novom Portalu Javnih nabavki na sledećoj internet adresi    https://jnportal.ujn.gov.rs/
25. 08.
2021

Oprema za zalivanje 2021. god. – (za potrebe ŠG „Sombor“)

Dokumentacija
  • Poziv za podnošenje ponuda
  • Napomena: Konkursna i sva prateca dokumentacija nalaze se na Novom Portalu Javnih nabavki na sledećoj internet adresi    https://jnportal.ujn.gov.rs/
24. 08.
2021

Stručni nadzor na izvođenju radova Partija: Stručni nadzor na izvođenju radova na izgradnji šumskih puteva 2021. god. – (za potrebe ŠG „Novi Sad“

Dokumentacija
24. 08.
2021

Oprema za lovstvo i ribarstvo II 2021. god. – (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)

Dokumentacija
24. 08.
2021

Hrana i piće za lovačke kuće i restorane u okviru JP „Vojvodinašume“ 2021. god. – (za potrebe ŠG „Banat“ Pančevo)

Dokumentacija
  • Poziv za podnošenje ponuda
  • Napomena: Konkursna i sva prateca dokumentacija nalaze se na Novom Portalu Javnih nabavki na sledećoj internet adresi    https://jnportal.ujn.gov.rs/