Javne nabavke

/Javne nabavke/
22. 10.
2021

Održavanje (servisiranje) i popravka računara i računarske opreme 2021.g – (za potrebe ŠG “Sremska Mitrovica”)

Dokumentacija
19. 10.
2021

Održavanje mašina viskog pritiska (puromata) 2021. god. – (za potrebe ŠG „Sombor“)

Dokumentacija
19. 10.
2021

Čišćenje kotlova i dimnjaka 2021. god. – (za potrebe „Vojvodinašume-Lovoturs“)

Dokumentacija
15. 10.
2021

Lekarski pregledi radnika – periodični i sanitarni 2021. god. – ( za potrebe ŠG „Sombor“)

Dokumentacija
15. 10.
2021

Oprema za pogoniče (prsluci) 2021. god. – (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)

Dokumentacija
14. 10.
2021

Usluge reparacije čamaca 2021. god. – (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)

Dokumentacija