Javne nabavke

/Javne nabavke/
18. 05.
2021

Dezinfekcija, deratizacija, dezinsekcija 2021. god. – (za potrebe ŠG „Banat“ Pančevo)

Dokumentacija
 • Poziv za podnošenje ponuda
 • Napomena: Konkursna i sva prateca dokumentacija nalaze se na Novom Portalu Javnih nabavki na sledećoj internet adresi    https://jnportal.ujn.gov.rs/
18. 05.
2021

Viljuškar 2021 – (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)

Dokumentacija
 • Poziv za podnošenje ponuda
 • Napomena: Konkursna i sva prateca dokumentacija nalaze se na Novom Portalu Javnih nabavki na sledećoj internet adresi    https://jnportal.ujn.gov.rs/
15. 05.
2021

Potrošni materijal za higijenu – (za potrebe ŠG „Banat“ Pančevo)

Dokumentacija
 • Poziv za podnošenje ponuda
 • Napomena: Konkursna i sva prateca dokumentacija nalaze se na Novom Portalu Javnih nabavki na sledećoj internet adresi    https://jnportal.ujn.gov.rs/
15. 05.
2021

Usluge održavanja higijene u poslovnim prostorijama – (za potrebe ŠG „Novi Sad“)

Dokumentacija
 • Poziv za podnošenje ponuda
 • Napomena: Konkursna i sva prateca dokumentacija nalaze se na Novom Portalu Javnih nabavki na sledećoj internet adresi    https://jnportal.ujn.gov.rs/
13. 05.
2021

Organsko đubrivo – stajnjak 2021. god. – (za potrebe ŠG „Novi Sad“)

Dokumentacija
 • Poziv za podnošenje ponuda
 • Napomena: Konkursna i sva prateca dokumentacija nalaze se na Novom Portalu Javnih nabavki na sledećoj internet adresi    https://jnportal.ujn.gov.rs/
13. 05.
2021

Riba za poribljavanje 2021. god. – (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)

Dokumentacija
 • Poziv za podnošenje ponuda
 • Napomena: Konkursna i sva prateca dokumentacija nalaze se na Novom Portalu Javnih nabavki na sledećoj internet adresi    https://jnportal.ujn.gov.rs/
12. 05.
2021

Tehnički gasovi – boce za autogeno zavarivanje (acetilen, kiseonik, ugljen-dioksid) 2021. god. – (za potrebe ŠG „Novi Sad“)

Dokumentacija
11. 05.
2021

Armirane (betonske; PVC) cevi 2021. god. – (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)

Dokumentacija
10. 05.
2021

Rezervni delovi za sve mašine 2021.god. – (za potrebe ŠG“Sombor“) – (II)

Dokumentacija
 • Poziv za podnošenje ponuda
 • Napomena: Konkursna i sva prateca dokumentacija nalaze se na Novom Portalu Javnih nabavki na sledećoj internet adresi    https://jnportal.ujn.gov.rs/
06. 05.
2021

Popravka i održavanje opreme u fazanerijama – (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)

Dokumentacija
 • Poziv za podnošenje ponuda
 • Napomena: Konkursna i sva prateca dokumentacija nalaze se na Novom Portalu Javnih nabavki na sledećoj internet adresi    https://jnportal.ujn.gov.rs/
05. 05.
2021

“Održavanje mašina visokog pritiska (puromata) – (za potrebe šG“Sombor“)

Dokumentacija
29. 04.
2021

Priključci za poljoprivredne mašine 2021. god.

Dokumentacija
 • Poziv za podnošenje ponuda
 • Napomena: Konkursna i sva prateca dokumentacija nalaze se na Novom Portalu Javnih nabavki na sledećoj internet adresi    https://jnportal.ujn.gov.rs/
28. 04.
2021

Usluge građevinske mašine i dizalice (s korpom)- (za potrebe ŠG “Sombor“)

Dokumentacija
 • Poziv za podnošenje ponuda
 • Napomena: Konkursna i sva prateca dokumentacija nalaze se na Novom Portalu Javnih nabavki na sledećoj internet adresi    https://jnportal.ujn.gov.rs/
22. 04.
2021

Usluge u delatnosti lovstva 2021. god.

Dokumentacija
 • Poziv za podnošenje ponuda
 • Napomena: Konkursna i sva prateca dokumentacija nalaze se na Novom Portalu Javnih nabavki na sledećoj internet adresi    https://jnportal.ujn.gov.rs/
21. 04.
2021

PREČNICE I OPREMA ZA TAKSACIJU 2021. GOD.

Dokumentacija
 • Poziv za podnošenje ponuda
 • Napomena: Konkursna i sva prateca dokumentacija nalaze se na Novom Portalu Javnih nabavki na sledećoj internet adresi    https://jnportal.ujn.gov.rs/
20. 04.
2021

Oprema za lovstvo i ribarstvo 2021. god. – (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)

Dokumentacija
 • Poziv za podnošenje ponuda
 • Napomena: Konkursna i sva prateca dokumentacija nalaze se na Novom Portalu Javnih nabavki na sledećoj internet adresi    https://jnportal.ujn.gov.rs/