Javne nabavke

/Javne nabavke/
31. 01.
2023

Услуге грађевинске машине и дизалице (с корпом) 2023.год. – (за потребе ШГ“Сомбор“)

Dokumentacija
28. 01.
2023

FSC sertifikacija održivog gazdovanja šumama JP „Vojvodinašume“ – resertifikacija 2023. godine.

Dokumentacija
19. 01.
2023

Oprema pri delatnosti korišćenja šuma – PVC traka za obeležavanje zakačenih stabala 2023.g. – (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)

Dokumentacija
04. 01.
2023

Uređaji za održavanje vanšumskog zelenila (II) 2022.g – (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)

Dokumentacija
31. 12.
2022

Адаптације и реконструкције објеката, 2022.год. (III)- (за потребе ШГ „Сомбор“)

Dokumentacija
30. 12.
2022

Servisiranje i održavanje vozila, mehanizacije, mašina, uređaja, njihovih komponenti i dr. , za potrebe „Lovoturs“-a (II)

Dokumentacija