Javne nabavke

Home/Javne nabavke/
15. 03.
2023

Поправка и одржавање опреме у фазанеријама – (за потребе „Ловотурс-а“)

Dokumentacija
09. 03.
2023

Sredstvo za prečišćavanje vode 2023.god. – (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)

Dokumentacija
09. 03.
2023

Шумски репродуктивни материјал 2023.год. (за потребе ШГ“Сомбор“)

Dokumentacija
08. 03.
2023

Одржавање и поправка електро и громобранских инсталација и мрежа 2023.год. – (за потребе ШГ“Сомбор“)

Dokumentacija
01. 03.
2023

Услуге вулканизера и оптика 2023.год. – (за потребе ШГ“Сомбор“)

Dokumentacija
27. 02.
2023

Prostirka za fazane – šuška 2023.god. – (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)

Dokumentacija
24. 02.
2023

Дизајн, припрема за штампу и штампа монографије ЈП „Војводинашуме“ 2023. год.

Dokumentacija
11. 02.
2023

Прозори и врата, са уградњом 2023. год. (за потребе ШГ“Сомбор“)

Dokumentacija