Javne nabavke

/Javne nabavke/
25. 05.
2022

Hidrantni kreč za dezinfekciju volijera 2022. god. – (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)

Dokumentacija
25. 05.
2022

Oprema za dezinfekcione barijere i dezificijensi 2022. god. – (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)

Dokumentacija
23. 05.
2022

Prostirka za fazane (suvi pesak) 2022. god. – (za potrebe „Vojvodinašume-Lovoturs“-a)

Dokumentacija
19. 05.
2022

Glineni golubovi sa pratećom municijom i opremom, 2022. god. (za potrebe „Lovoturs“-a)

Dokumentacija
18. 05.
2022

Tehnički gasovi – boce za autogeno zavarivanje (acetilen, kiseonik, ugljen-dioksid), 2022. god., za ŠG Novi Sad

Dokumentacija
16. 05.
2022

Monitoring jelenske divljači na području Donjeg Srema: Lovište „Kupinik“ i susedna lovišta lovačkih udruženja, 2022. god.

Dokumentacija
16. 05.
2022

OBAVLJANJE UGOSTITELJSKIH USLUGA 2022. GOD. – (za potrebe ŠG „Banat“ Pančevo)

Dokumentacija
16. 05.
2022

Konsultantske usluge za uvođenje sistema revizije u poslovanje JP „Vojvodinašume“, 2022. god.

Dokumentacija
09. 05.
2022

Održavanje pumpnih automata za točenje goriva 2022.god. – (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)

Dokumentacija