Javne nabavke

/Javne nabavke/
31. 05.
2022

Servis PP aparata i opreme za zaštitu od požara 2022. godine – (za potrebe ŠG „Banat“ Pančevo)

Dokumentacija
30. 05.
2022

Oprema za uzgoj fazanskih pilića 2022.god. – (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)

Dokumentacija
25. 05.
2022

Servis pp aparata i opreme za zaštitu od požara 2022.god. – ( za potrebe ŠG“Sombor“)

Dokumentacija