Javne nabavke

/Javne nabavke/
29. 03.
2021

Pranje motornih vozila 2021. god. – (za potrebe Dirkecije JP i „Vojvodinašume-Lovoturs“-a)

Dokumentacija
26. 03.
2021

GEODETSKE USLUGE 2021. GOD. – (za potrebe ŠG „Banat“ Pančevo)

Dokumentacija
 • Poziv za podnošenje ponuda
 • Napomena: Konkursna i sva prateca dokumentacija nalaze se na Novom Portalu Javnih nabavki na sledećoj internet adresi    https://jnportal.ujn.gov.rs/
25. 03.
2021

USLUGE VULKANIZERA I OPTIKA – (za potrebe ŠG „Novi Sad“)

Dokumentacija
 • Poziv za podnošenje ponuda
 • Napomena: Konkursna i sva prateca dokumentacija nalaze se na Novom Portalu Javnih nabavki na sledećoj internet adresi    https://jnportal.ujn.gov.rs/
24. 03.
2021

HRANA ZA DIVLJAČ – KONCENTROVANA 2021. GOD.

Dokumentacija
 • Poziv za podnošenje ponuda
 • Napomena: Konkursna i sva prateca dokumentacija nalaze se na Novom Portalu Javnih nabavki na sledećoj internet adresi    https://jnportal.ujn.gov.rs/
23. 03.
2021

Farbe, boje, lakovi i dr. 2021.godine – (za potrebe „Vojvodinašume-Lovoturs“-a)

Dokumentacija
22. 03.
2021

Usluga procene vrednosti osnovnih sredstava 2021.god. – (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)

Dokumentacija
19. 03.
2021

Baždarenje i održavanje vaga, cisterni za 2021– (za potrebe „Vojvodinašume-Lovoturs“)

Dokumentacija
18. 03.
2021

Održavanje (servisiranje) i popravka računara i računarske opreme – (za potrebe ŠG „Novi Sad“)

Dokumentacija
 • Poziv za podnošenje ponuda
 • Napomena: Konkursna i sva prateca dokumentacija nalaze se na Novom Portalu Javnih nabavki na sledećoj internet adresi    https://jnportal.ujn.gov.rs/
12. 03.
2021

Servisiranje i održavanje vozila, mehanizacije, mašina, uređaja, njihovih komponenti i dr. 2021. god. (za potrebe ŠG „Sombor“)

Dokumentacija
 • Poziv za podnošenje ponuda
 • Napomena: Konkursna i sva prateca dokumentacija nalaze se na Novom Portalu Javnih nabavki na sledećoj internet adresi    https://jnportal.ujn.gov.rs/
12. 03.
2021

SEMENSKA ROBA 2021. GOD.

Dokumentacija
 • Poziv za podnošenje ponuda
 • Napomena: Konkursna i sva prateca dokumentacija nalaze se na Novom Portalu Javnih nabavki na sledećoj internet adresi    https://jnportal.ujn.gov.rs/
10. 03.
2021

Roba na zeleno – stočna repa (setva) – (za potrebe ŠG „Banat“ Pančevo)

Dokumentacija
 • Poziv za podnošenje ponuda
 • Napomena: Konkursna i sva prateca dokumentacija nalaze se na Novom Portalu Javnih nabavki na sledećoj internet adresi    https://jnportal.ujn.gov.rs/
10. 03.
2021

GORIVO 2021. GOD.

Dokumentacija
 • Poziv za podnošenje ponuda
 • Napomena: Konkursna i sva prateca dokumentacija nalaze se na Novom Portalu Javnih nabavki na sledećoj internet adresi    https://jnportal.ujn.gov.rs/
09. 03.
2021

Servis motornih testera i čistača 2021. god – (za potrebe „Vojvodinašume-Lovoturs“)

Dokumentacija
09. 03.
2021

MATERIJAL ZA ŠUMSKE PUTEVE 2021. GOD.

Dokumentacija
 • Poziv za podnošenje ponuda
 • Napomena: Konkursna i sva prateca dokumentacija nalaze se na Novom Portalu Javnih nabavki na sledećoj internet adresi    https://jnportal.ujn.gov.rs/
06. 03.
2021

Usluge kamionskog prevoza 2021. god.

Dokumentacija
 • Poziv za podnošenje ponuda
 • Napomena: Konkursna i sva prateca dokumentacija nalaze se na Novom Portalu Javnih nabavki na sledećoj internet adresi    https://jnportal.ujn.gov.rs/

 

06. 03.
2021

Snabdevanje električnom energijom 2021. godina

Dokumentacija
 • Poziv za podnošenje ponuda
 • Napomena: Konkursna i sva prateca dokumentacija nalaze se na Novom Portalu Javnih nabavki na sledećoj internet adresi    https://jnportal.ujn.gov.rs/
05. 03.
2021

OSIGURANJE 2021. GOD.

Dokumentacija
 • Poziv za podnošenje ponuda
 • Napomena: Konkursna i sva prateca dokumentacija nalaze se na Novom Portalu Javnih nabavki na sledećoj internet adresi    https://jnportal.ujn.gov.rs/