Javne nabavke

Home/Javne nabavke/
19. 01.
2023

Oprema pri delatnosti korišćenja šuma – PVC traka za obeležavanje zakačenih stabala 2023.g. – (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)

Dokumentacija
04. 01.
2023

Uređaji za održavanje vanšumskog zelenila (II) 2022.g – (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)

Dokumentacija
31. 12.
2022

Адаптације и реконструкције објеката, 2022.год. (III)- (за потребе ШГ „Сомбор“)

Dokumentacija
30. 12.
2022

Servisiranje i održavanje vozila, mehanizacije, mašina, uređaja, njihovih komponenti i dr. , za potrebe „Lovoturs“-a (II)

Dokumentacija
29. 12.
2022

Опрема за заливање 2022.год. (III) (за потребе ШГ “Сомбор)

Dokumentacija
29. 12.
2022

Prethodno informativno obaveštenje – Servisiranje i održavanje vozila, mehanizacije, mašina, uređaja, njihovih komponenti i dr. 2023. god.

Dokumentacija