Javne nabavke

/Javne nabavke/
30. 04.
2022

Ugostiteljska oprema za lovačke kuće – madraci, posteljina, ćebad, peškiri, posuđe, pribor za jelo i dr. 2022. god.

Dokumentacija
26. 04.
2022

Pregledi opreme u skladu sa ZBZR- Pregled mašina i opreme (dizalice, strugovi, utovarači i sl.) 2022. god. – (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)

Dokumentacija
22. 04.
2022

Sportska oprema 2022. god.

Dokumentacija
  • Poziv za podnošenje ponuda
  • Napomena: Konkursna i sva prateca dokumentacija nalaze se na Novom Portalu Javnih nabavki na sledećoj internet adresi https://jnportal.ujn.gov.rs/konzola
21. 04.
2022
19. 04.
2022

Servisiranje i održavanje vozila, mehanizacije, mašina, uređaja, njihovih komponenti i dr. 2022.god. – (za potrebe ŠG “Sombor“)

Dokumentacija
16. 04.
2022

Hrana i piće za lovačke kuće i restorane u okviru JP „Vojvodinašume“ – (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“), 2022. god.

Dokumentacija
12. 04.
2022

Adaptacije i rekonstrukcije objekata, rekonstrukcija Lovačke kuće Karakuša 2022. god. – (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)

Dokumentacija
12. 04.
2022

Sportska oprema za učesnike radničko sportskih igara 2022. god. – (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)

Dokumentacija