Javne nabavke

/Javne nabavke/
27. 10.
2021

Postavka sistema za prečišćavanje pijaće vode 2021.god. – (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)

Dokumentacija
26. 10.
2021

Ručni GPS uređaji za šumarstvo 2021. godine – (za potrebe ŠG „Banat“ Pančevo)

Dokumentacija
25. 10.
2021

Pregled mašina i opreme (dizalice, strugovi, utovarivači i sl.) – ZBZR 2021. godine – ( za potrebe ŠG „Banat“ Pančevo)

Dokumentacija
25. 10.
2021

Sistem za evidenciju radnog vremena 2021. god. – (za potrebe „Vojvodinašume-Lovoturs“)

Dokumentacija
23. 10.
2021

Servisiranje uređaja sa sistemom za hlađenje (II) – (za potrebe OP „Vojvodinašume-Lovoturs“)

Dokumentacija
23. 10.
2021

Održavanje i monitoring sistema video nadzora i alarmnog sistema 2021.g – (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)

Dokumentacija
23. 10.
2021

OBAVLJANJE UGOSTITELJSKIH USLUGA 2021. godine III- (za potrebe ŠG „Banat“ Pančevo)

Dokumentacija
22. 10.
2021

Održavanje (servisiranje) i popravka računara i računarske opreme 2021.g – (za potrebe ŠG “Sremska Mitrovica”)

Dokumentacija
19. 10.
2021

Održavanje mašina viskog pritiska (puromata) 2021. god. – (za potrebe ŠG „Sombor“)

Dokumentacija