Javne nabavke

/Javne nabavke/
08. 04.
2022

Ugostiteljska oprema za lovačke kuće – madraci, posteljina, ćebad, peškiri, posuđe, pribor za jelo i dr. – (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)

Dokumentacija
02. 04.
2022

Održavanje komunikacionih – LAN i telefonskih instalacija (i telefonskih centrala) 2022. god. – (za potrebe ŠG „Banat“ Pančevo)

Dokumentacija
01. 04.
2022

Ambalaža za pakovanje konfekcioniranog mesa u hladnjači i/ili trofeja divljači 2022.god. – (za potrebe „Vojvodinašume-Lovoturs“-a)

Dokumentacija
31. 03.
2022

Hidrantni kreč za dezinfekciju volijera 2022. god. – (za potrebe „Vojvodinašume-Lovoturs“-a)

Dokumentacija
30. 03.
2022

Usluge tehničkog pregleda putničkih automobila i traktora 2022. god. – (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)

Dokumentacija
25. 03.
2022

Lekarski pregledi radnika periodički i sanitarni 2022. god. – (za potrebe Vojvodinašume-Lovoturs“-a)

Dokumentacija