Javne nabavke

Home/Javne nabavke/
27. 12.
2022

Servisiranje i održavanje vozila, mehanizacije, mašina, uređaja, njihovih komponenti i dr. 2022.god.- (za potrebe ŠG “Novi Sad“) (III)

Dokumentacija
23. 12.
2022

Ручни алати у шумарству 2022.год. – (за потребе ШГ“Сомбор“)

Dokumentacija
22. 12.
2022

Prateća oprema za trofeje u lovstvu 2022.god – (za potrebeŠG „Sremska Mitrovica“)

Dokumentacija
21. 12.
2022

Опрема при делатности коришћења шума 2022.год. – ( за потребе ШГ“Сомбор“)

Dokumentacija