Javne nabavke

10. 11.
2022

Žičano pletivo, bodljikava, paljena i pocinkovana žica 2022.god. (III) – (za potrebe ŠG „Sombor“)

Dokumentacija
09. 11.
2022

Servisiranje i održavanje vozila, mehanizacije, mašina, uređaja, njihovih komponenti i dr. 2022.god. – (za potrebe ŠG “Sombor“) (II)

Dokumentacija
08. 11.
2022

Oprema za građevinske radove – građevinska kolica 2022.god. – (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)

Dokumentacija
08. 11.
2022

Sanacija objekata oštećenih usled havarija 2022. g – (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)

Dokumentacija
05. 11.
2022

Obavezna oprema i kozmetika za vozila, anttifriz, kočne i ostale tečnosti za maš. i mot. vozila 2022. god. za potrebe ŠG “Banat“ Pančevo

Dokumentacija
04. 11.
2022

Usluga očitavanja i čuvanja tahografskih podataka 2022.god. – (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)

Dokumentacija
04. 11.
2022

Kontrola zdravstvene bezbednosti (hrane, vode i dr.) 2002 g – (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)

Dokumentacija