Javne nabavke

/Javne nabavke/
19. 07.
2021

Tehnički pregled i servisiranje fiskalnih kasa 2021. god. – (za potrebe ŠG „Sombor“)

Dokumentacija
15. 07.
2021

Servisiranje i održavanje vozila, mehanizacije, mašina, uređaja, njihovih komponenti i dr. 2021. god. – (za potrebe Direkcije JP)

Dokumentacija
 • Poziv za podnošenje ponuda
 • Napomena: Konkursna i sva prateca dokumentacija nalaze se na Novom Portalu Javnih nabavki na sledećoj internet adresi    https://jnportal.ujn.gov.rs/
10. 07.
2021

Građevinski materijal 2021. god.

Dokumentacija
 • Poziv za podnošenje ponuda
 • Napomena: Konkursna i sva prateca dokumentacija nalaze se na Novom Portalu Javnih nabavki na sledećoj internet adresi    https://jnportal.ujn.gov.rs/
09. 07.
2021

Glineni golubovi (sa pratećom municijom i opremom) – (za potrebe „Vojvodinašume-Lovoturs“)

Dokumentacija
09. 07.
2021

Kalibracija aparata za alkotest 2021 – (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)

Dokumentacija
09. 07.
2021

Lekovi za divljač, riblju mlađ i potrošni materijal i oprema za veterinu 2021. god.

Dokumentacija
 • Poziv za podnošenje ponuda
 • Napomena: Konkursna i sva prateca dokumentacija nalaze se na Novom Portalu Javnih nabavki na sledećoj internet adresi    https://jnportal.ujn.gov.rs/
08. 07.
2021

Usluge održavanja higijene u poslovnim prostorijama 2021. god. – (za potrebe „Vojvodinašume-Lovoturs“)

Dokumentacija
08. 07.
2021

Usluge tehničkog pregleda putničkih automobila i traktora 2021. god. – (za potrebe ŠG „Novi Sad“)

Dokumentacija
 • Poziv za podnošenje ponuda
 • Napomena: Konkursna i sva prateca dokumentacija nalaze se na Novom Portalu Javnih nabavki na sledećoj internet adresi    https://jnportal.ujn.gov.rs/
07. 07.
2021

Nameštaj 2021.god. – (za potrebe Direkcije JP)

Dokumentacija
 • Poziv za podnošenje ponuda
 • Napomena: Konkursna i sva prateca dokumentacija nalaze se na Novom Portalu Javnih nabavki na sledećoj internet adresi    https://jnportal.ujn.gov.rs/
07. 07.
2021

Farbe, boje, lakovi i dr. 2021. god. – (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)

Dokumentacija
 • Poziv za podnošenje ponuda
 • Napomena: Konkursna i sva prateca dokumentacija nalaze se na Novom Portalu Javnih nabavki na sledećoj internet adresi    https://jnportal.ujn.gov.rs/
07. 07.
2021

Elektromaterijal 2021. god. – (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)

Dokumentacija
 • Poziv za podnošenje ponuda
 • Napomena: Konkursna i sva prateca dokumentacija nalaze se na Novom Portalu Javnih nabavki na sledećoj internet adresi    https://jnportal.ujn.gov.rs/
06. 07.
2021

Opšti i drugi završni građevinski radovi – Limarski radovi – (za potrebe ŠG Novi Sad) 2021. god.

Dokumentacija