Javne nabavke

15. 09.
2021

Održavanje komunikacionih – LAN i telefonskih instalacija (i telefonskih centrala) 2021.g – (za potrebe Šumskog gazdinstva „Sremska Mitrovica“)

Dokumentacija
13. 09.
2021

Oprema za čamce (vesla, pojasevi za ZPD, sonari i dr.) i oprema za katamaran za 2021. god. – (za potrebe ŠG „Banat“ Pančevo)

Dokumentacija
13. 09.
2021

Pregled i remont trafo stanica 2021.god. – (za potrebe „Vojvodinašume-Lovoturs“-a)

Dokumentacija
13. 09.
2021

OBAVLJANJE UGOSTITELJSKIH USLUGA 2021. godine II – (za potrebe ŠG „Banat“ Pančevo)

Dokumentacija
13. 09.
2021

Konzumni proizvodi, 2021. god. – (za potrebe Ogranka preduzeća „Vojvodinašume-Lovoturs“)

Dokumentacija
09. 09.
2021

Usluge tehničkog pregleda putničkih automobila i traktora 2021. god. – (za potrebe ŠG“Sombor“)

Dokumentacija
  • Poziv za podnošenje ponuda
  • Napomena: Konkursna i sva prateca dokumentacija nalaze se na Novom Portalu Javnih nabavki na sledećoj internet adresi    https://jnportal.ujn.gov.rs/
08. 09.
2021

Montažne police za arhivu 2021 god. – (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)

Dokumentacija
08. 09.
2021

Sakupljanje, prevoz, prerada i uništavanje otpadaka životinjskog porekla i uginulih životinja, 2021. god.

Dokumentacija
02. 09.
2021

Pregledi opreme u skladu sa ZBZR Partija: Pregled mašina i opreme (dizalice, strugovi, utovrivači i sl) – ZBZR 2021. god. – (za potrebe ŠG Novi Sad)

Dokumentacija
02. 09.
2021

Balirana hrana za podolsko goveče 2021. godine – (za potrebe ŠG „Banat“ Pančevo)

Dokumentacija
02. 09.
2021

Klima uređaji sa ugradnjom 2021.god. – (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)

Dokumentacija