Javne nabavke

Home/Javne nabavke/
26. 07.
2021

UREĐAJ ZA ODRŽAVANJE VANŠUMSKOG ZELENILA – MOTORKULTIVATOR 2021. godine – (za potrebe ŠG „Banat“ Pančevo)

Dokumentacija
23. 07.
2021

Hrana i piće za lovačke kuće i restorane u okviru JP „Vojvodinašume“

Dokumentacija
 • Poziv za podnošenje ponuda
 • Napomena: Konkursna i sva prateca dokumentacija nalaze se na Novom Portalu Javnih nabavki na sledećoj internet adresi    https://jnportal.ujn.gov.rs/
23. 07.
2021

Grejder 2021 – (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)

Dokumentacija
 • Poziv za podnošenje ponuda
 • Napomena: Konkursna i sva prateca dokumentacija nalaze se na Novom Portalu Javnih nabavki na sledećoj internet adresi    https://jnportal.ujn.gov.rs/
22. 07.
2021

Konzumni proizvodi 2021- (za potrebe Direkcije JP)

Dokumentacija
 • Poziv za podnošenje ponuda
 • Napomena: Konkursna i sva prateca dokumentacija nalaze se na Novom Portalu Javnih nabavki na sledećoj internet adresi    https://jnportal.ujn.gov.rs/
21. 07.
2021

Traktori 2021. god. – (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)

Dokumentacija
 • Poziv za podnošenje ponuda
 • Napomena: Konkursna i sva prateca dokumentacija nalaze se na Novom Portalu Javnih nabavki na sledećoj internet adresi    https://jnportal.ujn.gov.rs/
21. 07.
2021

Bespilotne letilice 2021. god.

Dokumentacija
 • Poziv za podnošenje ponuda
 • Napomena: Konkursna i sva prateca dokumentacija nalaze se na Novom Portalu Javnih nabavki na sledećoj internet adresi    https://jnportal.ujn.gov.rs/
19. 07.
2021

Tehnički pregled i servisiranje fiskalnih kasa 2021. god. – (za potrebe ŠG „Sombor“)

Dokumentacija
15. 07.
2021

Servisiranje i održavanje vozila, mehanizacije, mašina, uređaja, njihovih komponenti i dr. 2021. god. – (za potrebe Direkcije JP)

Dokumentacija
 • Poziv za podnošenje ponuda
 • Napomena: Konkursna i sva prateca dokumentacija nalaze se na Novom Portalu Javnih nabavki na sledećoj internet adresi    https://jnportal.ujn.gov.rs/
10. 07.
2021

Građevinski materijal 2021. god.

Dokumentacija
 • Poziv za podnošenje ponuda
 • Napomena: Konkursna i sva prateca dokumentacija nalaze se na Novom Portalu Javnih nabavki na sledećoj internet adresi    https://jnportal.ujn.gov.rs/
09. 07.
2021

Glineni golubovi (sa pratećom municijom i opremom) – (za potrebe „Vojvodinašume-Lovoturs“)

Dokumentacija
09. 07.
2021

Kalibracija aparata za alkotest 2021 – (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)

Dokumentacija