Javne nabavke

Home/Javne nabavke/
05. 12.
2022

Autolimarske i autolakirerske usluge 2022. god. – (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)

Dokumentacija
05. 12.
2022

Сточна со ( Минерализовано храниво за брикетирање са леком) 2022.год. – ( за потребе ШГ „Сомбор“)

Dokumentacija
05. 12.
2022

Lekarski pregledi radnika – periodični i sanitarni 2022.god. – (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)

Dokumentacija
03. 12.
2022

Одржавање и мониторинг система видео надзора и алармног система 2022. г. (за потребе ШГ“Сомбор“)

Dokumentacija
02. 12.
2022

“Dendromaterijal za za parterno uređenje okolnog – dvorišnog prostora 2022.god. – (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)

Dokumentacija
30. 11.
2022

Услуге техничког прегледа путничких аутомобила и трактора, 2022. год., (за потребе Дирекције ЈП и „Ловотурс“-а)

Dokumentacija
24. 11.
2022

Edukativni predmeti za posetioca SRP 2022. god. – (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)

Dokumentacija
23. 11.
2022

Usluge tehničkog pregleda putničkih automobila i traktora za potrebe ŠG “Banat“ Pančevo 2022. god. (III)

Dokumentacija
23. 11.
2022

Kontrola zdravstvene bezbednosti (hrane, vode i dr.) III 2022. – (za potebe ŠG „Sremska Mitrovica“)

Dokumentacija
22. 11.
2022

Usluge tehničkog pregleda putničkih automobila i traktora 2022.god. – (za potrebe ŠG“Sombor“)

Dokumentacija