Javne nabavke

/Javne nabavke/
05. 12.
2020

POTROŠNI MATERIJAL ZA HIGIJENU 2020. god. – (za potrebe Direkcije JP i „Vojvodinašume-turist“-a)

Dokumentacija
  • Poziv za podnošenje ponuda
  • Napomena: Konkursna i sva prateca dokumentacija nalaze se na Novom Portalu Javnih nabavki na sledećoj internet adresi    https://jnportal.ujn.gov.rs/
04. 12.
2020

Usluge atestiranja: gasnih uređaja na vozilima; prikolica – (za potrebe ŠG „Sombor“)

Dokumentacija
04. 12.
2020

Tehnički gasovi – boce za autogeno zavarivanje (acetilen, kiseonik, ugljen-dioksid) 2020. god. – (za potrebe ŠG „Banat“ Pančevo)

Dokumentacija
04. 12.
2020

Zaštitna oprema 2020 II

Dokumentacija
04. 12.
2020

Održavanje komunikacionih – LAN i telefonskih instalacija i centrala – (za potrebe ŠG „Sremska Mitrovica“)

Dokumentacija
02. 12.
2020

USLUGE VULKANIZERA I OPTIKA 2020. GOD. – (za potrebe Direkcije JP i „Vojvodinašume-Lovoturs“)

Dokumentacija
01. 12.
2020

Zaštitna radna obuća 2020. god.

Dokumentacija
  • Poziv za podnošenje ponuda
  • Napomena: Konkursna i sva prateca dokumentacija nalaze se na Novom Portalu Javnih nabavki na sledećoj internet adresi    https://jnportal.ujn.gov.rs/
27. 11.
2020

Lekarski pregledi radnika – periodični i sanitarni 2020. – (za potrebe „Vojvodinašume-Lovoturs“-a)

Dokumentacija
26. 11.
2020

ZANATSKI RADOVI NA TEKUĆEM ODRŽAVANJU LUGARNICA 2020. godine – (za potrebe ŠG „Banat“ Pančevo)

Dokumentacija