PEŠČANE DINE JUŽNOG BANATA

SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE  „DELIBLATSKA PEŠČARA“ 

program za individualne posete i manje grupe možete preuzeti OVDE


 • kratak opis programa: kada se uputite nekom od šetnih staza, prolazeći  kroz četinarsku šumu, pa preko peščanih dina, koje se lagano stapaju u travnate livade oivičene listopadnom šumom, shvatićete zašto je Peščara jedinstvena kao poslednja i najveća oaza stare šumske i  stepske vegetacije u Evropi
 • aktivnosti: započnite Vaš aktivan odmor na nekoj od šest pešačkih staza, koje su kružne, jasno obeležene odgovarajućim putokazima, različite su dužine i opremljene su informativnim tablama, klupama i stolovima. Teren je dinski i  blago zatalasan sa manjim ili većim usponima i nagibima i zahteva različite nivoe kondicione pripremljenosti
 • Kompleks Školsko-rekreativnog centra „Čardak“, okružen borovom šumom, smešten je u središnjem delu rezervata na svega 7 km od sela Deliblato u blizini Kovina. Namenjen je pre svega đačkom i sportsko-rekreativnom turizmu, a čine ga centralna zgrada, paviljoni za smeštaj i restoran sa  klasičnim jelovnikom. U neposrednoj blizini su otvoreni sportski tereni za mali fudbal, rukomet, odbojku, košarku i eko-teretana na otvorenom
 • opis ture: dolaskom u prepodnevnim časovima, do Deliblata a zatim i do ŠRC “Čardak”, započinje Vaša poseta ovom rezervatu prirode. Ukoliko se odlučite za vođenu turu, u trajanju do 1,5 sata, stručni vodič će Vas povesti u obilazak „Eko-staze“, koja prolazi kroz živopisne stepske i šumske pejsaže do vidikovaca na vrhovima dina
 • trajanje posete: u zavisnosti od aktivnosti za koje se odlučite
 • termini za posetu: za vođene posete, radnim danom od 07 do 15 časova a po najavi i u drugim danima i terminima
osnovna ulaznica

 za posetu rezervatu

100 dinara  za odraslu osobu

50 dinara za dete (8 do 18 god)

 

       fakultativno:

 • obilazak šetne staze u pratnji vodiča 3.420 dinara za celu grupu (do 20 osoba)
 • iznajmljivanje bicikla: 126 dinara po satu ili 378 dinara dnevno

 

 • Cena posete uključuje:
  boravak u zaštićenom području SRP „Deliblatska peščara
 • Cena posete ne uključuje:
  prevoz, lične troškove i ostale nepomenute usluge

 

         Da li ste znali?

 • Peščana zemljišta i specifični ekološki uslovi stvorili su šumo-stepska staništa izuzetno retkih i zaštićenih biljnih vrsta, poput banatskog božura – endema Panonske nizije, zatim stepskog  božura, pančićevog pelena, šerpeta i oko 20 vrsta orhideja.
 • Brojne su i  životinjske vrste, a među njima su naše najlepše ptice: pčelarica, pupavac, vodomar, orao krstaš, banatski soko, dok su obala i ade na Dunavu jedina stabilna gnezdilišta u Srbiji za retke vrste poput laste bregunice, male bele čaplje i malog kormorana.
 • Rezervat je stanište jelena, srna i divljih svinja, kao i malih stepskih sisara: slepog kučeta i stepskog skočimiša, koji u našoj zemlji nastanjuje samo područje Deliblatske peščare.

          Kako stići?

 • Do Školsko-rekreativnog centra “Čardak” moguće je doći iz pravca Pančeva, gde preko Bavaništa i Kovina stižete do sela Deliblato, a zatim i do kompleksa ŠRC „Čardak“ koji je udaljen oko 50 km od Pančeva i Bele Crkve, 65 km od Beograda, 75 km od Vršca, 120 km od Zrenjanina i 150 km od Novog Sada. Drugi pravac dolaska je iz Pančeva, preko sela Dolovo i Mramorak do Deliblata, a zatim prema ŠRC „Čardak“.

       Plaćanje: se vrši u dinarima, gotovinski u turističkoj agenciji “Vojvodinašume-Turist” Preradovićeva br. 2, Petrovaradin, virmanski po predračunu kao i u ŠRC „Čardak“.

 • Preporuka za opremu za pešačenje:

udobna terenska obuća i odeća u skladu sa periodom godine i vremenskim uslovima

 • Uz program važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije “Vojvodinašume-Turist”. Za ovaj program nije obezbeđena garancija putovanja.

Maj 2020. godine