TEHNIČKI GASOVI – BOCE ZA AUTOGENO ZAVARIVANJE (ACETILEN,KISEONIK,UGLJEN-DIOKSID) 2018. ГОД. ( za potrebe ŠG ”SOMBOR” )

/TEHNIČKI GASOVI – BOCE ZA AUTOGENO ZAVARIVANJE (ACETILEN,KISEONIK,UGLJEN-DIOKSID) 2018. ГОД. ( za potrebe ŠG ”SOMBOR” )