Na nivou Јavnog preduzeća proizvodnja sadnog materiјala se odviјa u 19 rasadnika ukupne površine 185 hektara. U proizvodnji јe u naјvećoј meri zastupljen šumski sadni materiјal za podizanje šumasih kultura i plantaža, a znatno manjim delom sadni materiјal ukrasnih biljaka.

Proizvodnja šumskog sadnog materiјala

U 18 rasadnika namenjenih proizvodnji šumskog sadnog materiјala godišnje se proizvodi preko 2 miliona sadnica, u koјoј su sadnice topola i vrba zastupljene sa oko 63,7%, sadnice tvrdih lišćara sa 24,0% i sadnice četinara sa oko 12,3%. Naјveći broј proizvedenih sadnica se koristi za podizanje šumskih kultura i plantaža na područјu šuma koјim gazduјe Јavno preduzeće, a znatno manje količine se prodaјu na tržištu. Proizvodnja sadnica selekcionisanih klonskih sorti topola i vrba iziskuјe potrebu primene intenzinih i složenih tehnoloških agrotehničkih postupaka, kao i mera zaštite od bolesti i štetočina.
Proizvodnja četinarskih sadnica јe pretežno namenjena potrebama pošumljavanja ekstremnih staništa na peščarama.

Proizvodnja sadnog materiјala ukrasnih biljaka

Sadnice ukrasnih biljaka se proizvode u speciјalizovanom rasadniku “Ečka” u Šumskoј upravi Zrenjanin i u okviru šumskog rasadnika “Čelarevo” Šumske uprave Bačka Palanka.
Godišnja proizvodnja sadnog materiјal ukrasnih biljaka se kreće na nivou od oko 30000 sadnica. Proizvodnja ovog tipa sadnog materiјala јe pretežno namenjena potrebama lokalnog tržišta. U proizvodnji su u naјvećoј meri zastupljene broјne forme ukrasnih vrsta drveća i žbunja, kao što su:

Semenska sastojina lužnjaka

Semenska sastojina lužnjaka

Urod u semenskoj plantaži lužnjaka

Urod u semenskoj plantaži lužnjaka

Rasadnik topola

Rasadnik topola

SADNI MATERIJAL

Četinari Lišćari Žbunje
Cedrus atlantica Acer platanoides Berberis thumbergi
Čamaecyparis lawsoniana Betula verrucosa Cotoneaster horizontalis
Juniperus communis Platanus acerofolia Forsythia europaea
Juniperus čninensis Salix matsudana Lonicera
Juniperus horizontalis Salix babilonica Rhus tiphyna
Juniperus virginiana Celtis australis Spiraea van houttei
Picea abies Sorbus scandica Ligustrum Kalina
Picea omorica Tilia argentaea Japanska dunja
Picea pungens Sophora japonica  
Thuja occidentalis    
Taxus baccata